Regeringen bør samle lande, der vil lukke den fossile produktion

Under COP23 har klimaministeren underskrevet en aftale om et stop for kul i 2030 sammen med 15 andre lande. Regeringen genoptager dermed det mål den ellers skrottede, da den kom til.

Målet er desværre en fuldstændig gratis omgang, da kul alligevel ville være udfaset til den tid. Men det gode er, at regeringen gør det som en del af koalition på 15 lande, der altså alle her på COP23 har taget bladet for munden og nu taler konkret om, at vi skal af med de fossile brændsler.

2030 er bare alt, alt for sent. Og vi skal ikke kun tale om kul. Vi skal for mig og Alternativet at se tale om kul, olie og også gas og vi skal forholde os til elefanten i rummet hernede i Bonn: Behovet for at udfase den fossile produktion hurtigst muligt. Hvis vi skal undgå de værste konsekvenser af klimakrisen, kræver det hidtil uset handling og en resolut indsats for at komme af med den sorte energi.

Hele verden blev i 2015 enige om at gøre, hvad vi kan for at begrænse den globale opvarmning til helst 1,5 grader. Paris-aftalen var historisk, men den er også ramme, der nu skal udfyldes med grøn handling.

Fossile brændsler nævnes ikke med et ord i aftalen. Det er helt og aldeles absurd, at verdens lande har klimaforhandlet i flere årtier uden at lave en aftale om at afvikle produktionen.

Jeg har kun beskæftiget mig med klimaforhandlingerne, siden Alternativet kom i Folketinget og lad mig bare være ærlig: Jeg troede, det var løgn, da jeg fandt ud af, at behovet for at lave planer for at stoppe al jagt efter nye fossile brændsler, mens vi udfaser den produktion vi allerede har gang i, ikke nævnes med et ord.

En række lande er heldigvis af egen drift i gang med at begrænse udbuddet af fossile brændsler: Indien har indført skat på kulproduktion, Kina lukker kulminer, Costa Rica har vedtaget et moratorium på at lede efter ny olie og i Frankrig har præsident Macron varslet et stop for nye licenser til udvinding af olie og gas.

Men verden har brug for rigtige klimaledere, der presser på for, at produktion af fossile brændsler bliver en central del af klimaforhandlingerne. Derfor skal regeringen sætte sig i spidsen for, at alle verdens lande laver planer for udfasning af kul-, olie- og gasproduktion, og at disse kommer med i Parisaftalen. Hvis regeringen bruger det næste år på det, så vi på COP24 for alvor kan tage hånd om den primære årsag til den galoperende klimakrise, nemlig produktion af olie, kul og gas, ville jeg være rigtig stolt.

Her er min opfordring til regeringen. Lav en koalition af lande, der arbejder for:

  • At konkrete mål for udfasning af fossil produktion inkluderes i landenes klimaplaner, som skal opdateres hvert femte år
  • At alle lande i dag går i gang med at indføre forbud mod at lede efter nye fossile brændsler
  • At FN’s klimasekretariat hjælper lande med at lave planer for total udfasning af fossil produktion, for ikke alle lande vil kunne gøre det i samme tempo og med samme metoder
  • At man i klimaforhandlingerne indgår en aftale om, at al sort støtte stoppes og forbyder investeringer i fossil infrastruktur

Sådan kan Danmark sætte sig i spidsen for en global implementering af Paris-aftalen og igen blive en stor stemme i klimaforhandlingerne til glæde for alle. Det kræver selvfølgelig, at regeringen selv begynder at respektere Parisaftalen og øjeblikkeligt lukker for ny jagt efter olie og gas, mens vi laver afviklingsplaner for vores produktion i Nordsøen.

Det er ikke en let øvelse, men vi må gøre det.
Det er et bedrag af dimensioner at bilde befolkningerne verden rundt ind, at vi kan fortsætte jagten på ny olie, kul og gas og bruge abnormt store mængder af penge på at støtte den jagt (langt, langt mere end vi bruger på at støtte den vedvarende energi), uden at det får fatale konsekvenser.