Så er det nu: Et mere grønt, progressivt og solidarisk EU

I dag holdt EU-Kommissionens formand Jean Claude Juncker sin årlige State of the Union tale, hvor han gav Kommissionens bud på, hvordan det fremtidige samarbejde i EU skal se ud i lyset af Brexit. I den anledning vil jeg her give Alternativets bud på, hvordan vi mener, at det fremtidige europæiske samarbejde skal indrettes, så vi handler på de kriser, vi som fællesskab står overfor.

Alternativets holdning er klar: Vi vil det europæiske samarbejde. Dagligt falder jeg over ting, hvor jeg må klappe af iver for EU. For vi gør det godt som fællesskab, men derfor har jeg stadig ambitioner om at være med til at skabe en langt bedre udgave af EU, end det vi ser i dag.

Det skal være et grønt, demokratisk og mere lige Europa, hvor vi altid arbejder med balance på en tredobbelt bundlinie, hvor hensyn til kortsigtet økonomisk vækst hverken betyder en opgivelse af demokratiske principper eller vores klodes fremtid. EU-samarbejdet har desværre en tradition for at være præget af den neoliberale idé om, når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Altså, hvis vi bare skaber vækst, så vil hele befolkningen kunne mærke det. Det har dog vist sig ikke at holde stik, for gang på gang har vi set, at EU-borgere føler sig og bliver hægtet af, fordi de i deres hverdag ikke mærker den vækst, som EU-samarbejdet unægteligt har skabt. Der er nu heller ingen tvivl om, at vores utrættelige higen efter vækst har været dårligt for vores planet. Der er altså et behov for at formulere et progressivt, grønt og solidarisk alternativ til status quo. For Alternativet består dette alternativ af 5 dele.

For det første skal vi skabe et mere grønt Europa, som fortsat er frontløber på den globale grønne omstilling og sikrer, at vi når i mål med Paris-aftalen. EU men også medlemslandene i deres nationale politikker bør lægge FN’s 17 bæredygtighedsmål til grund for al politik for derigennem helt klart at vise, at hele EU helt grundlæggende tør at ændre vores produktion og forbrugsmønstre.

For det andet skal det europæiske samarbejde være mere demokratisk og folkeligt forankret. Det vil sige, at magten skal omfordeles fra administration til folkevalgt. Det kan konkret ske ved, at bl.a. retten til at tage initiativ til lovgivning skal ligge hos parlamentet og ikke hos Kommissionen, som det er tilfældet i dag.

For det tredje skal vi tage et opgør med den neoliberale sparepolitik og i stedet for føre en mere progressiv økonomisk politik, hvor der bl.a. er massive investeringer i uddannelse, grøn omstilling, teknologi og forsøg med borgerløn.

For det fjerde skal vi skabe et mere socialt Europa, hvor faglige og sociale rettigheder ikke underordnes økonomiske hensyn, og hvor social dumping bliver aktivt bekæmpet. Dette betyder ikke, at socialpolitikken skal føres på europæisk plan, men det betyder, at den førte politik ikke kun skal have vækst for øje, men også hvordan vi arbejder for en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

For det femte skal EU spille en langt stærkere rolle globalt som en humanitær stormagt. Der er brug for at vi sammen tager international ansvar og arbejder for international konfliktløsning og diplomati. Men også for langsigtet udvikling og klimaindsats som afgørende både humanitært og sikkerhedspolitisk.

Dette er Alternativets bud på et progressivt, grønt og solidarisk alternativ til det europæisk samarbejde. Jeg håber inderligt, at Kommissionen og stats- og regeringscheferne i deres bud på det fremtidige europæiske samarbejde har modet til at forestille sig et alternativ, hvor den sociale og grønne bundlinje får deres berettigede plads. For vi skal huske på, at vi har kun det EU, som vi som medlemslande gør os fortjent til – det er nemlig medlemslandene, der i sidste ende skaber EU.