Sandheden om kampflyene

“Regeringen har foreslået at købe 27 nye kampfly, som skal finansieres indenfor Forsvarets eget budget”

Denne sætning rummer så mange problemer, at det fortjener en langt større offentlig debat.

For det første de blot 27 fly. Regeringen påstår at ved at købe blot 27 F35 fly, kan vi få lige så mange flyvetimer, som vi har fået fra de 77 F16 fly, vi har købt gennem tiden. Det lyder ved første øjekast usandsynligt, og det ændrer sig desværre ikke, når man dukker grundigt ned i de analyser, som ligger bagved.

I regeringens analyser antages flyene ikke at gå i stykker, ikke at skulle vedligeholdes ret meget og at kunne flyve flere timer om året, end der er realistisk belæg for.

Lad os tage nogle af antagelserne en for en:

  1. Regeringen forventer kun, at to fly vil gå i stykker over deres 30-årige livstid. Helt urealistisk i betragtning af, at ti af vores F16 fly er havareret og mange andre slidt ned. Vi har i dag kun 44 af de indkøbte 77 fly tilbage
  2. Regeringen forventer, at flyene kan levere langt flere flyvetimer om året, end F16 flyene nogensinde har gjort. Hvor F16 flyene har leveret 165 timer om året, regner regeringen med, at F35 kan levere 250 flyvetimer om året. En umådelig optimistisk vurdering, som andre F35 lande, da heller ikke deler. Norge regner eksempelvis kun med, at deres F35 fly vil kunne levere lidt flere timer end de danske F16 fly har gjort
  3. De meget høje timetal regner den danske regering i øvrigt med, at flyene kan levere i hele deres forventede 30-årige levetid, hvilket også virker temmelig optimistisk.
  4. Piloterne antages at kunne arbejde solen sort. De skal kunne være udsendt otte måneder på et år og arbejde 48 timer om ugen (eller mere hvis nogen er på orlov) i de fire måneder, hvor de så er hjemme. Derved kan der spares piloter, hvilket igen sparer fly til deres oplæring, hvorved Danmark kan klare sig med færre fly
  5. Med disse dårligere arbejdsvilkår regner regeringen alligevel med at piloterne vil vælge at være i Flyvevåbnet dobbelt så lang tid som i dag. (17 år mod en gennemsnitlig tjenestetid på 8,5 år i dag)

Fodr hunden med sin egen hale

Det værste i regeringens oplæg er dog finansieringen. Flyene skal betales fra Forsvarets eget budget, uden at det bliver sat op. Det vil gå massivt ud over resten af Forsvaret.

Der skal ’effektiviseres’ (dvs. spares) for 700 millioner om året på driftsbudgettet (de 300 millioner er allerede planlagt). Der skal sælges bygninger for 400 millioner kroner. Og endelig beslaglægges hele Forsvarets materielanskaffelsesbudget de næste ti år frem til 2026. Udover allerede planlagte indkøb, vil der så i denne periode ikke kunne købes nyt større materiel.

Alle drømme om opgraderinger af Hæren og Søværnet vil derved skulle opgives. Går en helikopter eller et skib i stykker, vil der ikke kunne købes nyt. Og hvis F35-flyene bliver dyrere end forventet, vil det udløse endnu større besparelser i resten af Forsvaret. For der er intet råderum i materielbudgettet de næste ti år.

Det er efter Konservatives opfattelse helt legitimt, hvis regeringen og et flertal i Folketinget ikke ønsker at prioritere Forsvaret. Vi er lodret uenige. Men det er en legitim holdning, og flertallet i Folketinget bestemmer.

Det er derimod ikke ok, at man med en serie af urealistisk optimistiske forudsætninger forsøget at bilde offentligheden ind, at 27 fly (plus to genanskaffelser) kan det samme som 77, og at det ikke vil kunne mærkes i resten af Forsvaret, når der skal betales så stor en regning uden, at forsvarsbudgettet øges.

Sandheden er, at gennemføres regeringens forslag, som det ligger nu, bliver Danmarks kampflykapacitet kraftigt forringet i forhold til i dag. Og både Hæren og Søværnet vil komme til at skulle foretage store besparelser.

En realistisk løsning: 43 fly og 1,3-1,5 milliarder om året

Reelt har vi brug for 43 nye kampfly, hvis vi skal bevare vores nuværende kampflykapacitet. Det er det tal, Forsvarsministeriet selv når frem til, at der er behov for, hvis man udskifter de ovenfor nævnte overoptimistiske forudsætninger med realistiske forudsætninger såsom uændret tjenestetid for piloterne og samme antal flyvetimer, som andre F35-lande regner med.

Det vil koste ca. 70 millarder kroner i anskaffelse og drift. Svarende til ca. 2,5 milliarder kroner om året over 30 år.

Da F16-flyene i dag koster en milliard om året, er der derfor behov for at tilføre forsvarsbudgettet ca. 1,5 milliarder kroner om året, hvis ikke det skal gå ud over Hæren og Søværnet.

Konservative er klar til at tilføre disse penge. Sikkerhed er vigtigere end efterløn, verdens højeste uddannelsesstøtte, nytteløse beskæftigelseskurser og DR Ramasjang. Men det er en prioritering. Det vigtigste, vi beder om, er at vi foretager den i åbenhed i stedet for at male et skønmaleri om, at vi kan få et stærkt flyvevåben uden at betale for det.