Skal alle asylansøgere være lønmodtagere? Lad dem også skabe egne jobs

Flygtninge skal i arbejde! Vi skal matche asylansøgeres kompetencer med arbejdspladser! Og det skal helst ske fra dag ét. Sådan lyder nogle af budskaberne fra bl.a. KL, regeringen og Socialdemokraterne. Jeg synes, det er en indlysende god idé at få flygtninge i arbejde! Alle har brug for at bidrage, det gælder også flygtninge. Men kunne vi tænke videre end det? Hvad med, at vi lader være med kun at lede med lys og lygte efter den rigtige arbejdsplads, men også lader flygtningene skabe den selv?

I Finland har det private initiativ Startup Refugees hjulpet asylansøgere med at skabe deres egne jobs via iværksætteri. Bare uger efter StartUp Refugees blev dannet sidste efterår, havde organisationen støtteerklæringer fra 250 virksomheder, lokalsamfund og enkeltpersoner, der gerne ville hjælpe. Projektet er til en start baseret på mikrovirksomheder lokalt på asylcentrene, hvor kundegrundlaget er naturligt stort. De små virksomheder tager udgangspunkt i relativt enkle servicetilbud, som f.eks. madlavning, syning, barberinger, klipninger og reparationer. Men på sigt er det også meningen, at man vil hjælpe flygtninge med mere komplekse idéer til at starte virksomheder, f.eks. inden for IT-området.

Vi kan lære noget af Startup Refugees. Selvfølgelig kan alle flygtninge ikke blive iværksættere, men en del af dem kan – og så skal vi hjælpe dem med det. Lad os tænke ud af boksen. Eller rettere: Opfinde en helt ny boks. Hvor vores nye borgere ikke bliver klienter, men aktører i deres eget liv. Det kalder tidens udfordringer på.

Alternativet er et parti, der sætter iværksætteri højt. For os er det hjerteblod, at det bliver lige så naturligt at skabe et job som at tage et job. Og jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke også skulle gælde vores nye borgere. Flygtninge behøver ikke per automatik at blive lønmodtagere; de kan i høj grad – og med fordel for alle – også blive iværksættere og selvstændige. De nye borgere kommer for en stor dels vedkommende med en baggrund som selvstændige, og vi skal gøre det meget lettere at videreføre den erfaring og mentalitet. Vi har i Danmark en relativt lav frekvens af selvstændige. Så vi har meget at lære af mennesker, for hvem det er naturligt at skabe deres egen virksomhed. Måske kan vi så også selv blive bedre til at tage springet. Det er i hvert fald mit håb.

Så nu er det op til os politikere – i samarbejde med organisationer, kommuner og frivillige –  at bane vejen for vores nye borgere og initiativer ved at skabe enklere regler og indtil da sørge for, at flygtninge kan blive guidet igennem bureaukrati-junglen. Det er lige til højrebenet: Den støtte, vi giver til virksomheder, som tager flygtninge ind, bør vi også give til flygtninge, der har en idé til at skabe sit eget job.