Skru op for elitesatsningen

Hvis man er virkelig dygtig i skolen og elsker sit fag – som mange elever og studerende gør, så skal man også have de bedste rammer for at blive endnu bedre. Det er super sejt at være klog og flittig. Det er en stor akademisk tilfredsstillelse og glæde for den enkelte studerende at få stillet sin sult efter mere viden sammen med andre, der har det på samme måde. Jeg håber, at mange kan genkende det helt eller delvist fra deres skolegang eller studietid.

For Socialdemokraterne er et af vores uddannelsessystems vigtigste mål at gøre hver enkelt elev og studerende så dygtig som muligt. Det skal vi investere i, fordi en god uddannelse – uanset om den er lang eller kort – er det, der giver den enkelte de bedste muligheder for selv at bestemme over sit eget liv.

Hvis vi skal sikre, at alle bliver så dygtige, som de kan, kræver det en indsats i alle leder og kanter af uddannelsessystemet. Der skal løftes i bunden, og bredden skal styrkes.. Men vi skal også give de absolut dygtigste bedre muligheder for at udløse deres potentiale – en indsats, der over årene ikke været prioriteret tilstrækkeligt.

I den tidligere SR-regering tog vi de rigtige skridt for at sætte skub i mulighederne for de særlig talentfulde på de videregående uddannelser. Vi gav blandt andet mulighed for at tage ekstra ECTS-point og give anerkendelse på eksamensbeviset til de særligt dygtige. Men der er brug for at sætte ekstra skub i eliteindsatsen.

Den generelle målsætning er at sikre dygtige studerende, der skaber værdi på den anden side af studiet. Det kan være fremtidens forskere eller kommende ledere, der uddannes fra universiteterne eller faglige fyrtårne fra professionshøjskolerne, der teoretisk velfunderet inspirerer som dygtige praktikere – for eksempel som faglig konsulent eller vejleder.

Talentfulde danske studerende er akademisk sultne efter udfordringer, og det skal vi give dem.

Ambitionen om at skabe muligheder for at de bedste studerende, kan blive så dygtige, som de kan, bliver ofte mødt med frygten for at dele de studerende op i et A-hold og et B-hold. Men det er ikke tilfældet. For mig at se er der ingen modsætning mellem at have et universitet for de mange og samtidig skabe gode vilkår for de allerdygtigste. Et samtidigt fokus på bredden og eliten er en farbar vej.

Regeringen har varslet en elitesatsning i det nye år. Socialdemokraterne ser frem til regeringens oplæg og møder gerne konstruktivt op til forhandlingerne. Tonerne fra regeringen har indtil videre gået i den rigtige retning, og jeg håber, at regeringen er parat til at sætte reel handling bag ambitionerne – der er ikke brug for flotte, men tomme ord.

Vi vil gerne skrue op for elitesatsningen.