Stemmeprocenten afhænger af uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og etnicitet

I marts offentliggjorde nogle af landets dygtigste samfundsforskere ny omfattende forskning om Folketingsvalget i 2015 med udgivelsen af bogen ”Oprør fra udkanten”. Danskerne vælger i stigende grad de gamle partier fra, de beslutter sig stadigt tættere på valget, flere skifter parti, og forskellen i partivalg mellem land og by er voksende, er blandt de gjorte fund.

Ved det seneste Folketingsvalg i juni 2015 satte godt tre og en halv million vælgere kryds på stemmesedlen, hvilket svarer til 85,9 procent af danskerne. Det er en flot valgdeltagelse. Der er imidlertid store forskelle på stemmeprocenten afhængig af uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og etnicitet.

Særligt bekymrende er det, at 10 procent af vælgerne ikke har stemt ved de sidste fire valg. Kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og udsatte unge, der kommer fra familier, hvor forældrene er på overførselsindkomst, er blandt de grupper, hvor stemmeprocenten er helt i bund. Men også indvandrere og efterkommere, der bor i socialt udsatte boligområder såsom Gjellerup-parken eller Vollsmose, anvender sjældent deres demokratiske ret og stemmer. Efterkommere tegner sig for den laveste valgdeltagelse, da kun 53,4 procent stemmer. Det vidner nok engang om, at vi fortsat har foruroligende integrationsproblemer.

Fælles for ovenstående grupper gælder, at de formodentlig kommer fra en baggrund med svage demokratiske traditioner. Det kan eksempelvis være, at de ikke har overværet forældrenes stemmeafgivning. Vores demokrati er afhængigt af, at alles stemme bliver hørt. Derudover kan deltagelsen i demokratiet virke som en ventil mod radikalisering. Utilfredshed kan komme til udtryk på mange måder, men demokratiet er en fredelig og ønskværdig udtryksform.

Vi står derfor over for en stor udfordring, hvad angår at introducere demokratiet for borgere, der ikke tager del i valghandlinger. Skal det lykkes, er det en fordel, jo yngre vi får fat i disse grupper, da vi ved, at har man først en gang stemt, så fortsætter man normalt med det.

 

 

 

 

 • Teddy Bjørn plys

  Det kan jeg ikke give dig ret i Pia Kjærsgaard ! –Ghetto-islamisterne ! Stemmer alle socialdemokratisk ! –Det er jo netop Nicolai Wammen X. borgmester, der har sørget for AT: samtlige islamister bliver pakket ind i velfærd ! —der åbenlyst bliver fratrukket danskerne ! –Pia Kjærsgaard ! Du har magten som Folketings-formand ! Til, at ændre danskernes fortvivlede situation ! –Så, hvorfor gør du ikke noget ?

 • Teddy Bjørn plys

  Appropos Uddannelse ! –Så har vi ikke fundet noget a la Cand. dit eller dat ! –På Pia Kjærsgaards kontrafej ! Så det er altså ikke de evigheds-studérende på universiteterne, der giver indflydelsesrige stillinger i samfundet ! vel ? –Skolefrøknernes maniske stræben efter, at komme i Folketinget ! Gav “en rød næse” Til det danske samfund ! –Det handler nemlig om noget helt andet : Nemlig talent –kreativitet -ihærdighed –og rigtig gode forbindelser ! Så det gælder om, at gifte sig opad –Og aldrig snoppe nedad !–Det har Pia K- heller aldrig gjort ! –Men hun gør for lidt for, at få samtlige dyre-mishandlende arabere/Afrikanére –Smidt ud af Danmark ! –Hvis det sker gir vi kage !!

  • Jens Jørn Pedersen

   Hr. hadproducent Teddy Bjørn.
   Det du skriver er uhæderligt.
   Men du har ret i, at Pia har meget svært ved at læse især statistikker.

 • Tom Erne

  Ikke overraskende at formanden vil goere et integrationsproblem ud af hvad som helst. I dag en statistik vedr. valgdeltagelse. Tilsyneladende ude af stand til at fatte den socio oekonomiske sammenhaeng, frem for den etniske. Krydret med spekulative anekdoter, om ikke at komme fra demokratiske samfund, eller ikke at have set sine foraeldre stemme.
  Saa paa en gang plat og ligegyldigt et indlaeg at man naesten ikke tror det…pensionen kalder Pia!

 • Teddy Bjørn plys

  appropos Tom Erne ! –De skal slet-ikke integréres i det danske samfund !–Det vil svare til AT: Hvis man lukker skadedyr ind i et land, der ikke har “medicin” imod den “islamiske syge ” –Vil opleve “fuldstændig kollaps af det oprindelige danske samfund ” –Så Pia Kjærsgaard ! Tag venligst og stop med “danske stats-borger-beviser incl. fuldstændig stop for fam. sammenføringer ” ! –Det er ligegodt meget AT: Folketingsformanden ikk er istand til, at foretaget sig noget i den anledning !

 • Teddy Bjørn plys

  Jørn Pedersen ! –Man skal høre meget før ørene falder af ! –“Hadproducent ” –Er da et kompliment–Og aldeles ikke uhæderligt ! –Nogen skal jo advare “de danske vikinger” imod islamiséringen af det danske samfund ! –Regeringen gør det jo ikke –OG, da slet-ikke socialdemokraterne –For slet-ikke, at nævne Enheds-listens flove Pernille Skipper ! der selv boede i en forældrekøbs-lejlighed ! Indtil hun købte en million-villa i Valby !

 • Teddy Bjørn plys

  Pia Kjærsgaard ! –Det er dig, der bestemmer ! –Så, hvorfor –bliver du véd med, at udstede “statsborger-skaber til araberne i Vollsmose ! –Når du, tværtigmod skulle sørge for, at de bliver udvist af Danmark ?? –Ikke mærkeligt, at vi ikke har for 5 øre tillid til politikerne –især dig !

 • Anonymus Montanus

  Uanset hvad man mener om invandrer, jyder, københavner og alle de andre, så kræver demokrati jo at folk stemmer. På det punkt kan man jo næppe være uenig, hvis ikke folk stemmer så kan små grupper tvinge idioter til magten hvilket blot skader alle.

 • Teddy Bjørn plys

  Helt enig !

 • ejler larsen

  Hold nu kæft Pia. Vi gider ikke høre på dig mere. Skrid ud af Danmark med dig og dit svindler parti.

 • Birger Nilsen

  Jeg mangler en hæderlig politikere at stemme på. Så længe en sådan ikke findes, bliver jeg hjemme,

 • Teddy Bjørn plys

  Pia Kjsærsgaard ! Tænk dig venligst om Inden du udskriver fler “statsborger-skaber til islamister ! “

 • Teddy Bjørn plys

  Vi ser ikke AT: Pia Kjærsgaard gør noget for, at redde danskerne fra det muslimske overdrev ! –Der har gjort befolkningen “den oprindelige ” ! –Dummere !