Støjberg blåstempler Frederiksberg-finten

Frederiksberg er hastigt i gang med at sende sine flygtninge væk fra de nydelige villaveje og smukke alleer over kommunegrænsen til Valby på ubestemt tid.

Alt imens har den ansvarlige minister Inger Støjberg tilsyneladende ikke nogen holdning til, om det er i tråd med det store politiske ønske, der helt tydeligt er bag loven om kommunernes kvoter – at skabe størst mulig spredning, så målet om god og hurtig integration bliver til virkelighed i kommunerne.

Det virker næsten som om, at integrationsministeren bare trækker på skuldrene uden at interessere sig mere for, hvad der foregår i kommunerne lige nu.

Direkte adspurgt til, hvor længe en kommune kan have deres flygtninge indkvarteret i en anden kommune, lyder det i et Folketingssvar fra integrationsministeren, at der ikke i integrationsloven er fastsat nogen tidsmæssig frist for, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret.

Samtidig blåstempler ministeren Fredeiksberg-finten, der reelt omgår lovens intention om, at den enkelte kommune skal tage ansvar for egne flygtninge inden for egen kommunegrænse, så vi undgår fortidens fejl med ghettoer og koncentration af problemerne hos få kommuner.

Problemet er, at det skader integrationen, når kommunerne på den måde skyder opgaver videre til hinanden. For der er ingen mulighed for koordinering. I det her tilfælde betyder det, at Frederiksberg placerer op imod halvdelen af sin kvote af flygtninge i Valby lige ved siden af der, hvor de københavnske flygtninge bor.

Det er problematisk, når selve intentionen med lovgivningen og kvotesystemet er, at fordele flygtninge bedst muligt til gavn for integrationen. Og jeg er meget bekymret for, at ministeren ikke tør røre ved en sag, som er helt grundlæggende principiel for, hvordan vi integrerer flygtninge i samfundet.

For spørgsmålet er, hvem der bliver de næste politikere, der til et kommunalbestyrelsesmøde bliver enige om, at det nok er bedst at sende de flygtninge, som de har ansvaret for, langt væk fra vælgernes boliger?

Især med et kommunalvalg der venter om hjørnet, må Frederiksberg-finten klø i fingrene på andre politikere fra rige kommuner, som har pengene, og som mener, at flygtninge er en besværlighed, de kan betale sig fra.

Det her handler ikke kun om, at Frederiksberg fralægger ansvaret ved at placere sine flygtninge i Valby på ubestemt tid.

Det handler grundlæggende om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at de flygtninge vi modtager, bliver en del af samfundet.

Det gør vi ikke ved at placere alle flygtninge i midlertidige boliger på ubestemt tid. Det gør vi ved hurtigst muligt at få flygtninge ud på virksomhederne og ud i en permanent bolig.

Men som reglerne er i dag, så skal permanente boliger være inden for kommunegrænsen, mens midlertidige boliger må være uden for. Frederiksberg-finten dur kun, så længe man kan holde flygtninge placeret i midlertidige boliger.

Det er bekymrende. Og et stor problem hvis flere kommuner finder på at drible uden om sit integrationsansvar med Frederiksberg-finten.

Jeg håber, og vil opfordre integrationsministeren til at revurdere sit svar.