Storvask i Danske Bank: 18 mia. til bestikkelse og korruption

Endnu en europæisk storbank er involveret i en international hvidvaskningsskandale. Jeppe Kofod vil tage sagen op i Europa-Parlamentet.

18 milliarder kulsorte bestikkelseskroner. Så mange penge er, via konti i Danske Bank, blevet vasket hvide og delt rundhåndet ud til bl.a. europæiske politikere og medier af det Aserbajdsjanske regime. Selv siger Danske Bank, at de føler sig misbrugt. Men hvad med Europas befolkning? For det er i dén grad de europæiske borgere, der har grund til at føle sig snydt.

Et demokratisk problem
Når et fremmed land tilsyneladende har så let ved at kanalisere milliarder ind i Europa for at smøre politikere og medier til at tale godt om en diktaturstat, så har vi et kæmpe problem. Et er, at sagen (igen!) afslører manglende kontrol fra både banker og myndigheder. Et endnu større problem er, at det sætter berettiget spørgsmålstegn ved en lang række europæiske politikere.

Det er en helt grundlæggende demokratisk trussel, som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Derfor har jeg, som Europa-Parlamentets ordfører mod International Skatteunddragelse krævet, at parlamentet afholder en lynhøring af alle involverede parter.

Jeg vil, kort sagt, have at alle de involverede politikere bliver kaldt til høring i Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg for at svare for sig på de her yderst alvorlige anklager. Det mener jeg bør foregå for åbne døre. Europas borgere har krav på svar.

Absurd lave bødesatser
Sagen, som omhandler aserbajdsjanske milliarder der er blevet ført gennem en dansk banks estiske filialer til stribevis af skuffeselskaber i London, viser klokkeklart nødvendigheden af internationalt samarbejde og skrappere EU-lovgivning for at stoppe den slags transaktioner.

I Parlamentet arbejder jeg fortsat for at skærpe sanktionerne mod netop hvidvaskning. Og det er tiltrængt. Lad mig give et konkret eksempel: Da Nordea i 2015 blev idømt en bøde for brud på hvidvaskningsreglerne, lød bøden på 40 millioner kroner. Et beløb, der for de fleste af os umiddelbart lyder enormt. Men for en bank som Nordea, der samme år ugentligt tjente, hvad der svarer til 670 millioner kroner, synes 40 millioner pludselig at være et let greb i banklommen.

Ja, faktisk kunne Nordea i teorien hoste op med 40 millioner to gange om dagen, hele året rundt – og stadig præstere et overskud!

Stop hvidvaskningen eller luk banken  
Uanset politisk overbevisning burde vi alle være enige om, at det skal have langt hårdere konsekvenser, hvis bankerne skal tage den kriminelle hvidvaskning alvorligt. I stedet for at uddele useriøse småbøder vil jeg advokere for en mere enkel og direkte tilgang over for de banker, der ser stort på lovgivningen.

Jeg vil have indført et helt nyt princip i EU’s regulering af banker og andre finansielle virksomheder: findes en finansiel virksomhed skyldig i bevidst, systematisk og gentagen medvirken til skatteunddragelse, hvidvask eller lignende alvorlig økonomisk kriminalitet, ja, så skal de simpelthen fratages retten til at drive virksomhed på det europæiske marked. Det er en trussel, der vil kunne fremkalde sved på panden på direktionsgangene.