Suverænitet bekæmper ikke grænseoverskridende kriminalitet

”Vi mister jo suverænitet”. Det synes efterhånden at være det eneste tilbageværende argument for et NEJ den 3. december. Så tillader jeg mig bare at spørge: Hvad er det egentlig, vi skal bruge den suverænitet til? Dansk suverænitet kan IKKE bruges til at bekæmpe grænseoverskridende tyvebander, cyberkriminalitet, pædofilinetværk eller terrororganisationer. Dansk suverænitet sikrer heller ikke hverken danske borgere eller virksomheder mod de juridiske gråzoner, der i dag eksisterer på grund af vores retsforbehold, når vi handler over grænser. Og dansk suverænitet sikrer ikke klare linjer omkring, hvordan spørgsmål som arv, tilhold og forældremyndighed afklares på tværs af Europas grænser.

Vælger vi derimod at samarbejde med de andre EU-lande på retsområdet, så vinder vi faktisk suverænitet. For vi bliver langt bedre til at løse problemer, der påvirker danskerne, når de rejser, arbejder, handler og gifter sig på tværs af grænserne.
Det er rigtigt, at Danmark afgiver suverænitet med et JA – men ikke ret meget og aldrig mere end, at det altid vil være det danske Folketing, der har nøglerne til den bankboks i Bruxelles, hvor den danske suverænitet opbevares. For EU kan ikke gøre brug af den danske suverænitet, medmindre et flertal i Folketinget samtidig mener, at det er i dansk interesse. Det er sådan, den aftale, vi har lavet med EU, er skuet sammen.

Jeg forstår godt, at man kan have alle mulige blandede følelser over for politikere. Men det er en realitet, at vi har repræsentativt demokrati, og at Folketinget tager stilling til mange vanskelige spørgsmål og dilemmaer på vores vegne. Det er for eksempel Folketinget, der bestemmer, hvordan vi bruger skatteydernes penge, og hvornår unge danske mænd og kvinder skal sendes i krig. Hvorfor så den store skepsis over at lade Folketinget bestemme, om for eksempel småkravsprocedureforordningen er en fordel for Danmark? Eller mener nej-partierne virkelig, at vi skal til folkeafstemning om forordningen om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument? Jeg tror det egentlig ikke.