Sveriges flygtningeselvmord

Selvdestruktionen raser i Sverige. Der vil komme 340.000 asylansøgere de næste fire år. Men det er problemfrit og forbudt at tale om, mener den svenske elite

I Sverige er der rigsdagsvalg d. 14. september. Jeg håber naturligvis, at de konservative Moderaterna genvinder magten. Deres økonomiske politik med offentlige besparelser og skattelettelser har været forbilledlig. Mens Danmark har stået fuldstændig stille, er svensk økonomi derfor stormet frem. Godt klaret!

Men jeg håber godt nok også, at Sverige snart vågner op, når det kommer til det andet af valgets store emner: Udlændingepolitikken.

Den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, har estimeret, at der blot i de kommende fire år vil komme 340.000 asylansøgere til Sverige. Dette er vel at mærke uden de efterfølgende familiesammenføringer, som formentlig vil gøre tallet mange hundredetusinde større.

Migrationsverket har også vurderet, at disse ekstra asylansøgere vil koste 48 milliarder svenske kroner i direkte omkostninger. (Og heri er så ikke indregnet de indirekte omkostninger til velfærdsydelser, som asylansøgerne vil trække på i det svenske samfund).

Den slags astronomiske tal burde nok kalde på en debat. Men det eneste parti, som synes, det er problematisk, er Sverigedemokraterne.

Hvis man vil have et godt gys, skal man se denne video, hvor partilederne for alle de syv andre partier skoser og håner SD for at tage emnet op:

Se svensk tv-debat om flygtningepolitik

Socialdemokraten spørger hånligt: ”Hvad vil du sige til asylansøgerne? At de skal rejse hjem igen?”. Ja, det var da måske et meget godt bud på et svar! Medmindre selvfølgelig man er ligeglad med, hvilken påvirkning det har for ens eget land, at der kommer mange hundredetusinder af flygtninge med dårlig mulighed for at blive integreret.

De svenske politikere vil simpelthen ikke tale om problemerne med masseindvandring. De forholder sig slet ikke til det. De dækker sig i debatten ind under nogle åbenlyse løgne om, at flygtningene ikke er en omkostning, fordi mange af dem er veluddannede. Rent og skært vrøvl.

Den gennemsnitlige svensker giver formentlig knap nok overskud i samfundsbudgettet. Skattebetalinger og velfærdsydelser går vel nogenlunde lige op. Ellers ville Sverige jo logisk set have et gigantisk overskud på de offentlige budgetter.

Hvordan skulle så grupper med kæmpe kulturelt og sprogligt handikap, så nogensinde kunne give overskud? Det er uundgåeligt, at de i gennemsnit vil klare sig dårligere på arbejdsmarkedet end den gennemsnitlige svensker og i højere grad vil ende i samfundets bund og på velfærd. Kig også i kriminalitetsstatistikkerne, hvis I er i tvivl og ikke holder dem skjult af frygt for, at offentligheden skal opdage sandheden.

Som dansker er det svært at forstå, hvorfor vi skulle være i krig i 300 år for, at Sverige kunne få sine nuværende grænser, hvis de alligevel har tænkt sig at ødelægge deres land. Men det har de selvfølgelig lov til.

Hvis svenskerne mener, at hensynet til flygtningene skal stå over hensynet til deres eget land, så er det fuldstændig legitimt. Hvis de gerne vil ophøre med at være et stærkt land, som kan gøre en positiv forskel i verden, fordi de vælger at smadre deres samfund med en selvdestruktiv flygtningepolitik, så kan ingen forhindre dem i det.

Men den svenske befolkning må i det mindste have krav på en ærlig og åben debat, hvor fordele og ulemper ved dette valg diskuteres.