Thank you and goodbye, we already miss you

Sagde Donald Tusk for få minutter siden. I dag er han en vemodig præsident for det europæiske råd. Årsagen er selvsagt briternes udmeldelse af EU, som blev sat i værk fra og med i dag.

De næste to år vil vise, hvordan det hele lander.

Dagens Brexit bør også herhjemme være startskuddet til diskussionen, om hvordan fremtidens EU 27, skal tage sig ud.

Finansminister Kristian Jensen har allerede meddelt, at EU ikke skal forvente én krone mere fra Danmark. Ligeledes har regeringen været ekstremt optagede af, hvordan den kan hente EU-institutioner fra Storbritannien til Danmark.

Vi kan ikke løse hverken flygtningesituationen eller andre påtrængende problemer, og så bruger Jensen og regeringen deres krudt på at tale om penge og rage til sig. Hvad er det for en kræmmermentalitet?

Lad os nu få rigtig gang i den danske EU-debat. Udfordringer og bekymringer skal på bordet. Hvad med reformer? Hvad med briterne, kan vi snart få lukket snakken om en straffeaktion mod UK?

Vi skal da flytte os ind i fremtiden sammen med vores britiske naboer. Hverken de, vi eller EU som helhed får noget godt ud af, at vi slår hænderne af hinanden i uvenskab. Vi skal ikke kravle over toldmure.

Hør nu her kære venner, vi er så meget stærkere sammen end hver for sig. Værdimæssigt som økonomisk.

Når følelserne har lagt sig og fornuften vinder frem, så mener jeg, at vi i de kommende år skal søge at forhandle os frem til lige præcis den Brexit-aftale, som peger fremad, som bringer Europa fremad.

Vi skal forblive tætte, og vi skal have overskud til at byde briterne adgang til det indre marked, med hvad der til hører af fri bevægelighed for mennesker, kapital, varer og tjenesteydelser.

Dansk udenrigspolitik handler om danske interesser. Vi har en interesse i et velfungerende internationalt retssamfund. Hvis ikke der findes spilleregler for staters adfærd ender det i anarki, og med at den store dreng tæsker den lille i skolegården. Ikke mindst som en lille åben økonomi der er dybt afhængig af omverdenen for at kunne skabe arbejdspladser i Danmark, har vi interesser.

Vi har interesser i at sikre en bæredygtig, grøn omstilling, og sikre vores efterkommere mod klimaforandringerne. Det gør vi bedst gennem den kommende, europæiske energiunion, som ydermere rimer fantastisk på store, danske virksomhedsinteresser.

Vi har interesser i, at Europa og Danmark er trygt. At vores ydre grænser fungerer, så frit kan bevæge os over de indre. At vi alle 510 mio. borgere er beskyttet mod stormagters overgreb, grænseoverskridende organiseret kriminelle og vanvittige terrorister.

Det er ikke mindst i Danmarks interesse, at vi ikke bliver klemt mellem stormagter som Rusland og Tyskland, som vi bliver i disse dage og måneder på grund af gasledningen Nord Stream 2.

Tidligere på måneden præsenterede Europa-Kommissionens formand, den konservative Jean Claude Juncker, fem tænkelige scenarier for fremtidens EU:

 1. mindre EU
 2. status quo
 3. mere af noget EU og mindre af andet
 4. mere EU for nogen men ikke for alle og endelig
 5. mere EU.

Herefter gav han depechen videre til os, til de 27 medlemslande. Der er nu op til os, at forme det fællesskab, der skal være vores Europa. Lad os debattere og byde ind.

EU gør Danmark større.

 • Kim Kaos

  Vi kan da bare forlade EU sammen med briterne – så behøver vi ikke at skilles.

 • B. Clausen

  Et vemodigt farvel til briterne, ok, men det lyder snarere som en gang patetisk jammer, når man lytter til andre ledende EU politikere. Ja nærmest bittert og til tider truende. Briterne er jo ikke EUs fjender. De vil bare gerne bestemme selv. Og hvad så. Måske bliver det en lykkelig skilsmisse for dem. Og forhåbentlig vil EU hjælpe dem, og ikke modarbejde dem. Good Luck, Britain.

 • lars

  Tillykke for demokrati. Håber det bedste for britterne – lidt ærgeligt at EU skulle til. EF og EFTA var bedre enheder til at styre en global verden hvor man samtidig kunne beskytte egne borgere.

 • Jørgen Villy Madsen

  England er anderledes end de øvrige europæiske lande. UK kan ikke fungere i et ligeværdigt samarbejde med andre lande. Imperiet efterlod et stolt klassesamfund, der er uforeneligt med lande, der ønsker at begrænse ulighed, EU’s fremmeste mål.

  Der er flere andre lande, der har ligeså afvigende opfattelse af EU’s kerneopgaver. For nogle af dem er medlemskabet af Nato langt vigtigere end af EU. De burde forlade EU, ligesom England – og hjælpes ud.

  De 27 medlemsstater bør gå sammen om mål for et fortsat meget tættere samarbejde, herunder minimumskrav – som at stræbe hen imod social retfærdighed. Hvis en så simpel medmenneskelig aktivitet ikke kan opnå tilslutning er EU ligegyldig og må opgives helt. Er vi virkelig så primitive?

 • Susanne Geppert

  Jeg ser det det meget kritisk, at England har valgt at forlade EU. Som dansk statsborger bosat i Tyskland og gift med en tysker, er jeg bange for, at vi alle bliver europæere i et EU, som udelukkende bliver et tysk Europa. Tyskland er ligeglad med, hvordan resten af Europa har det. Derfor vælger de igen og igen Angela Merkel, som er utrolig konfliktsky og hendes finansminister, som altid træder på bremsen, når det gælder investeringer i Tyskland. Skellet under borgerne i Tyskland vokser og der er flere ‘fattige’ end man tror. Og dét, fordi Tyskland sparer på alle fronter….bortset fra Grækenland. Man må vel stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor Tyskland ikke gjorde mere for at overtale England til at blive i EU. Selvom jeg bor i Tyskland, er og bliver jeg dansker, og vi har meget mere tilfælles med England end vi umiddelbart tror. Og ja, jeg er delvis for et forenet EUROPA, men ikke som det fungerer nu. En Junker har ikke noget at skulle have sagt i EU. Luxembourg er blot ét af de EU-lande, som tager imod penge fra folk, som stadig har en masse penge at ‘gemme’ af vejen. Ja, jeg kunne blive ved. I Tyskland lever dobbeltmoralen højt, men ingen tør sige det offentligt. Dog synes jeg, at England IKKE skal have nogen særbehandling, når de nu forlader EU. Hvis det sker, kan vi alle forlade EU og profitere af fri handel uden told, skat etc. Som franskmændene ville sige: Tous pour tous, mais chacun pour soi.

 • Mit ønske til EU !
  Skab en stærk fælles organisation til at varetage al Ulandsbistand fra EU landene.
  Ulandshjælp , nødhjælp, handelsaftaler og tilbagesendelse af kriminelle, afviste og udviste udlændinge skal kædes sammen med et ufravigeligt krav om reduktion af befolkningstilvæksten.
  På den måde kan vi opnå at skabe bæredygtige samfund for pengene – vi skal rette op på 70 års forfejlet politik! Det er mere end 2000 milliarder kr vi snakker om der bruges dårligt!
  EU har styrken til at skabe en politik som modtagerlandene er nødt til at respektere. Der er modtagerlande nok så de umedgørlige kan blive blokeret indtil de makker ret