Vi bliver ikke bedre, hvis vi ikke bliver mere grønne

I sin årlige rapport om erhvervsklima vurderer Verdensbanken, endnu engang, at Danmark er et af de bedste lande at drive virksomhed i. Faktisk betegner Verdensbanken Danmark som landet med det tredjebedste erhvervsklima globalt. Det er selvfølgelig gode nok nyheder, men er det godt nok?

Verdensbankens parametre for succes er nemlig meget snævre og fokuserer mere på effektivitet, administration og kapital end på en fremtidssikring, der bygger på visioner for bæredygtighed, kreativitet og mangfoldighed. Faktisk er essentielle bæredygtighedsparametre slet ikke taget med i rapporten. Der tages simpelthen ikke højde for, at vores ressourcer er knappe. For at vi ikke kan blive ved med insistere på, at vækst er det altoverskyggende mål for udvikling.

FN har netop vedtaget 17 bæredygtighedsmål, der knytter fattigdomsbekæmpelse til bæredygtig udvikling. De bevidner, at der er en direkte sammenhæng mellem fremtidens muligheder for udvikling og en styrket indsats for klimaet. Derfor bliver vi nødt til at samtænke de 17 mål med vores ambition om at være et foregangsland, når det angår erhvervsklima.

En omfattende undersøgelse fra Region Hovedstaden viser, at danske virksomheders klimafodaftryk er blandt de højeste. Det kan vi gøre langt bedre. Men det sker kun, hvis vi arbejder på en grundlæggende forandring og måler vores succeser på mere end blot én bundlinje.

Det er ikke acceptabelt, at styrkelsen af den økonomiske bundlinje sker på bekostning af vores klima og miljø. Vi bliver nødt til at behandle vores økonomi og ressourcer som et cirkulært kredsløb og ikke som et lineært forløb, hvor vi har uendelige ressourcer til rådighed.

Jeg ønsker, at Danmark skal være det bedste land for iværksættere. Jeg mener ikke, at der er et modsætningsforhold mellem iværksætteri og bæredygtighed.

For at udvikle og fremtidssikre Danmark som iværksætternation skal vi omstille vores måde at tænke produktion og vækst på. Den danske arbejdsmarkedsmodel og vores sociale sikkerhedsnet giver os nemlig et rigtigt godt udgangspunkt for at skabe den dynamiske iværksætterkultur, der lader grønne pionerer, eksperimenterende ideer og små virksomheder folde sig ud. Her er det oplagt at bruge FN’s bæredygtighedsmål som et centralt pejlemærke.

Men for at kunne skabe de helt gode rammer for bæredygtige iværksættere og virksomheder skal der selvfølgelig være de rigtige muligheder for også en stærk økonomisk bundlinje og her står vi overfor en god chance for at styrke vores dagsorden på europæisk plan. Ved folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december skal vi blandt stemme om dansk tilslutning til de fælles europæiske regler om konkurs. Jeg siger ja tak til det forslag.

Danmarks deltagelse vil blandt andet gøre det nemmere at være iværksætter på tværs af grænser uden, at man skal risikere at gå fra hus og hjem på grund af inddrivelsesproblemer. Det vil blive lettere for danske virksomheder at anmelde krav i insolvenssager og give et større udbytte for kreditorer.

Danmark skal ikke bare være bedst, vi skal også tage vores del af ansvaret for at sikre en fornuftig retning for EU-samarbejdet på iværksætterområdet.

Den danske EU-deltagelse betyder, at vi har mulighed for at påvirke udviklingen i EU i en mere bæredygtig retning.

Vi bliver ikke bedre, hvis vi ikke bliver grønnere – sammen.