Vi skal beskytte vores dyrebare drikkevand

For mig at se er det helt tåbeligt, at vi har baseret så store dele af vores landbrug på at slå levende natur ihjel. Landmændene sprøjter løs med gift, som ikke alene er farligt for mennesker, men som også er skadeligt for naturen og truer vores drikkevand.

Heldigvis er mange landmænd begyndt at gå over til økologisk drift uden sprøjtegifte og med stor naturgevinst til følge. Den udvikling gør vi i Alternativet alt for at bakke op.

Derfor er det også så trist, at et folketingsflertal i dag har indgået en ny aftale om pesticider, der ikke gør fundamentalt op med sprøjteregimet, men i stedet fortsætter ud af samme vej som hidtil – til fare for natur og drikkevand.

Landbruget har allerede været ude at juble over aftalen, hvilket ikke undrer, men det undrer mig, at et politisk flertal på Christiansborg ikke går mere radikalt til værks, når det drejer sig om sprøjtegifte.

Hvorfor skal sprøjtegift overhovedet være tilladt? Hvorfor skal landbruget – og haveejere for den sags skyld – have lov til at udsætte vores nærmiljø for så store risici, når økologisk drift er muligt og økologiske varer tilmed er mere og mere efterspurgt?

Fra Alternativets side er vi klar med et forslag, der skal sikre, at det offentlige stopper helt med at bruge sprøjtegifte, hvor det kan lade sig gøre.
Det giver for mig ingen mening, at stat, kommuner eller regioner eksempelvis bruger sprøjtegifte ved skoler, ministerier, på boldbaner eller på museumsanlæg.

Den ambition delte Folketinget tidligere med Alternativet, da et flertal besluttede helt at udfase det offentliges forbrug af sprøjtegifte senest i 2003. Det er som bekendt ikke sket. Det har dog betydet, at især mange kommuner har udfaset brugen af sprøjtegifte, mens andre desværre er begyndt at bruge dem igen.

Derfor er der brug for, at regeringen sammen med kommunerne og regionerne igen sætter sig sammen og sætter en ny snarlig dato for udfasning af offentlig brug af sprøjtegifte. Det mener vi i hvert fald i Alternativet og jeg håber at vi kan samle opbakning til det.

Indtil da vil jeg opfordre landmænd og forbrugere til at gå den økologiske vej for det er bedst for vores sundhed, vores natur, vores fælles drikkevand og fremtidige generationer.