Vi skal demokratisere EU

Afstemningen den 3. december handler om mere end Europol, bekæmpelse af social dumping og bedre vilkår for iværksættere, som i sig selv er vigtigt. Det handler også om tilliden til EU og afstanden mellem borgerne og Bruxelles. Det mener jeg, at vi bør være helt ærlige omkring. Derfor skal vi også turde diskutere, hvordan vi kan demokratisere EU.

Alternativets udgangspunkt er, at vi har brug for EU. Vi kan ikke se, at der er andre europæiske projekter, som på lignende vis bygger på forpligtende samarbejde om grænseoverskridende problemer. Det ændrer dog ikke ved, at mange – med rette – føler, at der er langt fra Bramming til Bruxelles, altså at EU ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt og demokratisk. Men vi mener ikke, at det betyder, at vi skal sige vende ryggen til EU. For os er alternativet til EU er et bedre EU.

Overalt i Europa vinder nationalkonservative og EU-skeptiske partier frem; Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen, Sverigedemokraterna i Sverige, Alternative Für Deutschland i Tyskland og så videre. Listen er lang. Det er i mine øjne ikke mindst et udtryk for en følelse af ikke at blive hørt. Det skal vi tage alvorligt, men svaret må ikke blive, at vi som nationer lukker os mere om os selv. Vi skal have modet, fremsynet og viljen til at søge internationalt samarbejde i EU såvel som i Nordisk Råd, FN etc. Grænseoverskridende problemer som fx flygtningekrisen, klimakrisen og social dumping kalder nemlig på internationalt, forpligtende samarbejde, og her udgør EU nogle gode rammer.

Alternativet har en positiv-kritik tilgang til EU. For er det europæiske fællesskab ubetinget på ret kurs? Nej, så absolut ikke. EU bygger på menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper, som vi er fuldt på linje med. Men vi er kritiske over for det demokratiske underskud i EU – og vi ser et stort arbejde foran os med at skabe mere gennemsigtighed, nærhed og demokrati.

Sådan gør vi EU mere demokratisk
Alternativet ser udfordringer i såvel Folketinget som EU. Alligevel mener vi, at vi kommer længst ved at tage kollektiv og aktiv del i at forandre systemerne indefra. EU-samarbejdet skal reformeres og videreudvikles, så det bliver grønnere, mere socialt balanceret og ikke mindst demokratisk.

Vi foreslår, at EU’s beslutningsprocesser gøres fuldt gennemsigtige og langt mere demokratiske. Dette skal blandt andet ske ved at give Europa-Parlamentet mere magt. Eksempelvis skal initiativretten til at fremsætte lovforslag flyttes fra Kommissionen til Parlamentet.

Vi foreslår også, at love, direktiver og forordninger, der udgår fra Bruxelles, per automatik forsynes med bortfaldsklausuler – også kaldet solnedgangsklausuler – så de udløber, med mindre de aktivt bliver fornyet af de europæiske politikere. Lovene bør desuden gennemgås med en tættekam ud fra nærhedsprincippet.

Vi foreslår desuden, at alle EU-love også behandles i de nationale parlamenter, som beslutter landets input til den fælles beslutningsproces. EU-lovene kan så vedtages endeligt af Europa-Parlamentet og Ministerrådet i forening. I dag kan love i visse tilfælde vedtages af embedsmænd og ministre uden støtte fra Europa-Parlamentet. Det er udemokratisk. Desuden bør vi også brede det danske EU-arbejde ud så det ikke kun er det mere snævre Europaudvalg men alle Folketingets udvalg , der behandler EU-spørgsmål.

Samarbejde med progressive kræfter
Én ting er at have visioner og konkrete forslag, noget andet er at få dem udmøntet i reel forandring. Her er vi klar over, at det ikke er nok, at Alternativet forsøger at påvirke Danmark til at ændre EU. Vi skal slutte os sammen med andre progressive kræfter i Europa; Five Star Movement i Italien, Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland, Razem i Polen. Stadig flere nytænkende bevægelser og partier vokser frem i Europa, og det skal vi udnytte.

De er – som Alternativet – udogmatiske i deres tilgang, og de ønsker at forandre det europæiske fællesskab, gøre op med nedskæringspolitikken og skabe mere demokrati og gennemsigtighed. Alternativet agter derfor at søge et internationale samarbejde om at forandre EU. Sammen skal vi kæmpe for at åbne EU op og skabe mere demokrati og bæredygtige beslutninger – i øvrigt helt på linje med, hvad Alternativet kæmper for i Folketinget. Der sker allerede en del ting på EU-niveau – særligt fra parlamentets side som vi støtter op om, men det kan blive endnu bedre.

EU skal fortsat skubbes i en demokratisk retning. EU’s borgerinitiativ – som går ud på, at hvis én eller flere borgere indsamler mindst 1.000.000 underskrifter i mindst 7 forskellige lande, skal Kommissionen give et formelt svar på initiativet, er et eksempel på, i hvilken retning EU bør udvikle sig. Det bliver interessant at se, hvordan Kommissionen forholder sig til de 3.284.289 nyligt indkomne underskrifter imod TTIP (den forestående handelsaftale mellem EU og USA). Desværre har borgerinitiativet indtil videre ikke vist sig at være helt den succes, man kunne håbe på. Det skal vi ændre på.

EU er altså i vores optik langt fra perfekt. EU er da heller ikke den eneste komponent i visionen for et bæredygtigt og demokratisk Europa. Vi ønsker også at eksperimentere med nye former for europæiske fællesskaber, institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk, der kan hjælpe os med at gentænke stat-marked-civilsamfund-relationen.

Men vi kommer ikke udenom, at EU spiller en afgørende rolle i fremtidens Europa. Lad os arbejde for, at det resulterer i et mere demokratisk, sammenhængende og bæredygtigt Europa.

Alternativet til EU er et bedre EU.

 • Søren Rasmussen

  Jeg vælger at tro på at Rasmus Nordqvist er en politikker.

  Det må han være qua at han er valgt ind i vores Danske parlament.

  Han er åbenbart også progressiv – og han tror på progressive kræfter i vores Danske samfund – f.eks. på homoseksuelle mænd.

  Disse homoseksuelle mænd – disse progressive kræfter i det Danske samfund udgør så De Alternative?

  My God – vores Parlament skal så nu også indeholde disse progressive kræfter – homoseksuelle mænd.

  Hvad bliver det næste – et parti for mænd der forsøger at parre sig med dyr?

  • Adam Bang

   Søren Rasmussen, du har indtastet det forkerte tal i din tidsmaskine. Det her er år 2015. Det, du søger efter, er 1800-tallet 🙂

   • Søren Rasmussen

    UPS – jeg vender straks tilbage til 2015 😉

 • Alex Damgaard

  EU-samarbejdet skal reformeres og videreudvikles, så det bliver grønnere, mere socialt balanceret og ikke mindst demokratisk.

  Sikke meget der skal foreslåes – held og lykke. Men det kan da sagtens foreslåes uden at Danmark overlader den sidste rest af suverænitet til et udemokratisk EU hvor vidtgående lovgivning strikkes sammen af anonyme embedsmænd i lukkede korridirer. Men hvem skal egentlig foreslå – og hvad er der at forhandle med? Alternativet er ikke repræsenteret i EP, og selv enkelt vil næppe gøre nogen forskel ift de 730 øvrige parlamentsmedlemmer. Danmark som helhed har absolut ingen indflydelse på hvor EU-dødsejleren sejler hen.

  Realismen i Alternativets visioner svarer til en plan om spare sammen til en Mærsk-aktie, for når aktien er købt kan man troppe op til aktionærmøder og foreslå en hel kontroversielt – og dermed påvirke Mærk indefra.

  • Noah Reinert Sturis

   God pointe Alex, men jeg synes nu han adresserer det – han nævner jo at det er nødvendigt at samarbejde med andre, lignende partier i hele Europa. Vi kan jo lige netop ikke ændre noget alene. Men vi kan samtidig heller ikke isolere os selv.

   • Alex Damgaard

    Det har du ret i. Og det har Rasmus Nordqvist ret i. Desværre synes jeg, at jeg har hørt den “sang” i 25 år. Vi skal påvirke EU, vi skal demokratisere EU, vi skal gøre EU gennemsigtig. Vi skal gøre op med frådseriet i EU. Vi skal gøre op med magtarrogancen i EU. Osv osv. Smuk tanke, og som skrevet : Held og lykke.

 • poul boie pedersen

  Ramus Nordqvist
  Ny nævner du jo selv TTIP aftalen, og de godt 3.2 mio. protester.
  De er da et godt eksempel på en retsakt, vi kan risikere, kan blive vedtaget med ordinært flertal i folketinget fremover i tilfælde af et ja.
  Selve aftalen er en handelsaftale, men den overnationale voldgiftsdomstol, som amerikanerne ønsker skal kunne idømme stater erstatningsansvar, hvis de generer selskabers indtjeningsmuligheder (hvad det så måtte dække over), er afgivelse af suverænitet, ikke bare til EU, men fra STATER TIL SELAKABER. Og dette har danske politikere i modsætning til en række andre EU-medlemmer tidligere tilkendegivet sig positive overfor. En sådan udefineret suverænitetsafgivelse til det multinationale kaper regimente med hjemhavn i skattely-istan, er jeg f.eks. voldsomt modstander af, og jeg mener at det skal være min mindretalsbeskyttelse, at grundloven ikke uden videre og uden fortrydelsesret, kan ændres i den retning, hver gang de liberalteologiske har to stemmers flertal. Vi vil så se forskellige flertal trække os dybere og dybere ind i retsområdet som en hoppeleg på isflager.
  Voldgiftsdomstolen vil have vidtrækkende konsekvenser, fordi staterne så amputeres i deres ret til at gribe ind på snart sagt alle områder som fødevaresikkerhed, miljø, medicinkrav osv. i forhold til virksomheders ageren.
  Det vi stemmer om er langt mere vidtrækkende end Europol, og det er jo ja-flertallet, der har valgt, hvilket tema vi stemmer om. Derfor er skræmmekampagnen om ikke længere at kunne deltage i Europol virkelig flov. Vi kunne jo bare have stemt om den del, hvis det var så vigtigt. Men ja-sigerne skal altså absolut koble borgerne ud, på er meget større område, som vi så ser blive en realitet fremadrettet uden at borgerne spørges.
  Hele forestillingen minder om dengang vi var børn og skulle tage levertran. Det gled kun ned, fordi det var efterfulgt af en skefuld solbærsyltetøj.

 • finnbjerrehave

  Hvem er VI ?, netop Danmark stiller med flere imod samarbejde end for, og disse landsforrædere som er på nej siden og lever af vores skattepenge, gør at Danmark ikke tages alvorligt i EU, men den besværlige person i klassen, og hvor længe skal dette pengespild fortsætte?
  Smid nej ud, demokrati er samarbejde. Finn Vig

 • Anders Bo

  Alternative FJOLS!

  • jewi

   Fantastisk velargumenteret indlæg…..

   • Anders Bo

    Præcis!

    Med få ord at udtrykke sig klart og forståeligt. 😀

    • petert

     “Med få ord at udtrykke sig klart og forståeligt.”

     Den linje ville du blive straffet for ved en helt almindelig folkeskoleeksamen i dansk.

     • Anders Bo

      For bydeform? Næppe!

 • Mehmet Sami Gür

  At demokratisere EU i en tid, hvor højrefløjen og højreekstremistiske kræfter har vind i sejlene!

  Ja, hvordan spørger jeg?

  Frankrig er i undtagelsestilstand! Den franske regering har for nyligt skrottet menneskerettighederne på ubestemt tid! Ganske almindelige moskeer i Belgien og Italien lukkes ned af myndighederne! Strammere regler for sikkerheden! Mere overvågning? Flere og chokerende skræmmekampagner om Islam og muslimer! Nye og strammere love og regler for indvandrere og flygtninge! Og som resultat til alle disse nye og fjendske tiltag, flere og større nedskæringer i den offentlige og den private sektor!

  Og til sidst havner vi alle europæere i en ny og verdensomfattende og europæiske økonomiske krise, som Dr. Doom (Nouriel Roubini) allerede har forudset og er virkelig bange for. Han siger følgende:

  “Den europæiske højrefløjs ‘anti-liberale politik’ vil sætte verdensøkonomien i stå”.

  Kilde: http://www.b.dk/globalt/dr.-doom-har-talt-tiden-vil-blive-skruet-tilbage-til-30erne

  M.v.h.

  PS: Den eneste måde at demokratisere EU og give EU’s universielle værdier som frihed og ubegrænsede rettigheder tilbage, kan finde sted kun, hvis Tyrkiet bliver medlem af EU. Kun på den måde kan vi stoppe sult, korruption, radikalisering, fattigdom, ulighed, uretfærdighed og borgerkrige i hele verden.

  Ellers skal hele menneskeheden gøre sig klar til civilisationernes sammenstød og dermed 3. verdenskrig!

 • Keve Murkel

  You (generations of politicians and journalists) have spoken of democratization for decades. But what has happened? More centralization, less democracy.
  If democracy is the eternal yes, what does there then remain of the word democracy? No is never an option. Leaving the EU is never an option. If that is the case there is no democracy there is just some people deciding for others on what is the acceptable way.
  Democracy has been reduced to the only way. Or put it in other words Only More EU.

  It is like forced marriage with the illusion of a possible future divorce which is never an option. It is either marriage or stoning. Even if the stakes change, you are locked in forever.

 • Niels Poul Dreyer

  Jeg har fået at vide at TTIP er faktisk “bare” en handelsaftale, men en særdeles tvivlsom en, hvis du
  spørger mig. Den harmonisering, der finder sted handler om regler for samhandel
  og ISDS, hvilket ikke er et område, som vi har et forbehold over for. Tværtimod
  har Danmarks Europaudvalg allerede tilbage i 2013 givet EU mandat til at
  forhandle TTIP (og vi har underskrevet Lissabon-traktaten), ligesom vi allerede
  indgår i EU-aftaler om ISDS. Derfor beskytter vores retsforbehold – desværre –
  ikke mod TTIP. Er det så ikke tid til at sige farve til EU – en protestsstemme den 3 dec?