Vi skal demokratisere EU

Afstemningen den 3. december handler om mere end Europol, bekæmpelse af social dumping og bedre vilkår for iværksættere, som i sig selv er vigtigt. Det handler også om tilliden til EU og afstanden mellem borgerne og Bruxelles. Det mener jeg, at vi bør være helt ærlige omkring. Derfor skal vi også turde diskutere, hvordan vi kan demokratisere EU.

Alternativets udgangspunkt er, at vi har brug for EU. Vi kan ikke se, at der er andre europæiske projekter, som på lignende vis bygger på forpligtende samarbejde om grænseoverskridende problemer. Det ændrer dog ikke ved, at mange – med rette – føler, at der er langt fra Bramming til Bruxelles, altså at EU ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt og demokratisk. Men vi mener ikke, at det betyder, at vi skal sige vende ryggen til EU. For os er alternativet til EU er et bedre EU.

Overalt i Europa vinder nationalkonservative og EU-skeptiske partier frem; Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen, Sverigedemokraterna i Sverige, Alternative Für Deutschland i Tyskland og så videre. Listen er lang. Det er i mine øjne ikke mindst et udtryk for en følelse af ikke at blive hørt. Det skal vi tage alvorligt, men svaret må ikke blive, at vi som nationer lukker os mere om os selv. Vi skal have modet, fremsynet og viljen til at søge internationalt samarbejde i EU såvel som i Nordisk Råd, FN etc. Grænseoverskridende problemer som fx flygtningekrisen, klimakrisen og social dumping kalder nemlig på internationalt, forpligtende samarbejde, og her udgør EU nogle gode rammer.

Alternativet har en positiv-kritik tilgang til EU. For er det europæiske fællesskab ubetinget på ret kurs? Nej, så absolut ikke. EU bygger på menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper, som vi er fuldt på linje med. Men vi er kritiske over for det demokratiske underskud i EU – og vi ser et stort arbejde foran os med at skabe mere gennemsigtighed, nærhed og demokrati.

Sådan gør vi EU mere demokratisk
Alternativet ser udfordringer i såvel Folketinget som EU. Alligevel mener vi, at vi kommer længst ved at tage kollektiv og aktiv del i at forandre systemerne indefra. EU-samarbejdet skal reformeres og videreudvikles, så det bliver grønnere, mere socialt balanceret og ikke mindst demokratisk.

Vi foreslår, at EU’s beslutningsprocesser gøres fuldt gennemsigtige og langt mere demokratiske. Dette skal blandt andet ske ved at give Europa-Parlamentet mere magt. Eksempelvis skal initiativretten til at fremsætte lovforslag flyttes fra Kommissionen til Parlamentet.

Vi foreslår også, at love, direktiver og forordninger, der udgår fra Bruxelles, per automatik forsynes med bortfaldsklausuler – også kaldet solnedgangsklausuler – så de udløber, med mindre de aktivt bliver fornyet af de europæiske politikere. Lovene bør desuden gennemgås med en tættekam ud fra nærhedsprincippet.

Vi foreslår desuden, at alle EU-love også behandles i de nationale parlamenter, som beslutter landets input til den fælles beslutningsproces. EU-lovene kan så vedtages endeligt af Europa-Parlamentet og Ministerrådet i forening. I dag kan love i visse tilfælde vedtages af embedsmænd og ministre uden støtte fra Europa-Parlamentet. Det er udemokratisk. Desuden bør vi også brede det danske EU-arbejde ud så det ikke kun er det mere snævre Europaudvalg men alle Folketingets udvalg , der behandler EU-spørgsmål.

Samarbejde med progressive kræfter
Én ting er at have visioner og konkrete forslag, noget andet er at få dem udmøntet i reel forandring. Her er vi klar over, at det ikke er nok, at Alternativet forsøger at påvirke Danmark til at ændre EU. Vi skal slutte os sammen med andre progressive kræfter i Europa; Five Star Movement i Italien, Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland, Razem i Polen. Stadig flere nytænkende bevægelser og partier vokser frem i Europa, og det skal vi udnytte.

De er – som Alternativet – udogmatiske i deres tilgang, og de ønsker at forandre det europæiske fællesskab, gøre op med nedskæringspolitikken og skabe mere demokrati og gennemsigtighed. Alternativet agter derfor at søge et internationale samarbejde om at forandre EU. Sammen skal vi kæmpe for at åbne EU op og skabe mere demokrati og bæredygtige beslutninger – i øvrigt helt på linje med, hvad Alternativet kæmper for i Folketinget. Der sker allerede en del ting på EU-niveau – særligt fra parlamentets side som vi støtter op om, men det kan blive endnu bedre.

EU skal fortsat skubbes i en demokratisk retning. EU’s borgerinitiativ – som går ud på, at hvis én eller flere borgere indsamler mindst 1.000.000 underskrifter i mindst 7 forskellige lande, skal Kommissionen give et formelt svar på initiativet, er et eksempel på, i hvilken retning EU bør udvikle sig. Det bliver interessant at se, hvordan Kommissionen forholder sig til de 3.284.289 nyligt indkomne underskrifter imod TTIP (den forestående handelsaftale mellem EU og USA). Desværre har borgerinitiativet indtil videre ikke vist sig at være helt den succes, man kunne håbe på. Det skal vi ændre på.

EU er altså i vores optik langt fra perfekt. EU er da heller ikke den eneste komponent i visionen for et bæredygtigt og demokratisk Europa. Vi ønsker også at eksperimentere med nye former for europæiske fællesskaber, institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk, der kan hjælpe os med at gentænke stat-marked-civilsamfund-relationen.

Men vi kommer ikke udenom, at EU spiller en afgørende rolle i fremtidens Europa. Lad os arbejde for, at det resulterer i et mere demokratisk, sammenhængende og bæredygtigt Europa.

Alternativet til EU er et bedre EU.