Vi skal have et større, stærkere og mere fleksibelt forsvar af Danmark

Danmarks tryghed og sikkerhed er afhængig af, at vi har et stærkt, militært forsvar og af, at vi har nogle stærke og pålidelige allierede.

 

Vi har en stærk allieret i NATO, som det er vigtigt, vi holder fast i. Men vi bliver kritiseret for ikke at bruge nok ressourcer på vores forsvar, fordi vi ikke lever op til NATO-kravet om at bruge 2% af BNP på forsvaret. I dag bruger vi med 1,17 %. Det skal vi rette op på. Derfor støtter Dansk Folkeparti regeringens ønske om et substantielt løft af forsvarsbudgettet.

 

Det er meget vigtigt at holde fast i NATO og ikke erstatte NATO med EU. Det er en af grundene til, at vi skal fastholde vores forsvarsforbehold overfor EU.

 

 

Det militære forsvar af Danmark er som en brandforsikring – man ved ikke, hvornår man får brug for det, men når man har brug for det, vil man gerne have at det er stærkt og robust. Det er Danmarks forsvar desværre ikke i tilstrækkelig grad i dag.

 

Der var ikke nogen, der forudså murens fald, eller terrorangrebet den 11. september 2001, valget af Trump eller Brexit. Hvordan kan man så vide præcis, hvordan og med hvem man risikerer at komme i konflikt inden for de næste 10 år? Det kan man heller ikke. Man kan simpelthen ikke komme med bestemte forudsigelser, der holder stik. Derfor skal vores forsvar ikke være specialdesignet til en bestemt opgave. Vores forsvar skal i stedet kunne flere ting.

 

Siden 2004 har Danmark haft et forsvar, der kun var rettet imod deltagelse i internationale opgaver langt fra Danmark. Vi har fået et såkaldt ekspeditions-forsvar. Dermed har vi overset forsvaret af Danmark – dvs. territorialforsvaret og evnen til at indgå i forsvarsopgaver indenfor NATO – områdeforsvar.

 

Det danske forsvar skal selvfølgelig ikke kun kunne bidrage til internationale opgaver. Det danske forsvar skal også kunne forsvare vores eget territorium. Det kræver, at vi øver på en anden måde, at vi opretter en reserve og mobiliseringsstyrker, samt at vi indkøber materiel rettet imod opgaven, – det drejer sig om luftforsvar, panserværn, ubåde og udstyr til at opdage ubåde og bekæmpe dem. Vores fregatterne bør også udrustes til områdeforsvar og evt. missiler. Ligeså skal vi have og materiel til mineudlægning i egne farvande. Og så skal vi ruste os til de nye cyber-udfordringer ved bl.a. at deltage i NATO´s cybercenter i Tallin.

 

Danmark skal selvfølgelig stadigvæk opretholde evnen til at udsende bidrag til internationale opgaver samt til NATO´s artikel 5 forsvar, – det vil sige områdeforsvar.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at forsvaret udvikler sig hen imod en model med en mindre fuldtidsansat og professionel kerne, og en større reserve samt mobiliseringsstyrker.

 

Totalforsvarskonceptet, som allerede er indført i denne forligsperiode, er et skridt på vejen. Men denne udvikling skal forstærkes i næste forligsperiode, – blandt andet skal en styrket værnepligtsuddannelse bruges til dette. Vi skal benytte et udvidet optage af værnepligtige til gradvis at omlægge forsvaret til at have en mindre professionel kerne og en større mobiliserbar styrke. Det giver en højere fleksibilitet. Vi bør også finde en model at bruge hjemmeværnet mere aktivt på i denne samenhæng.

 

Der er flere lande, der har et forsvar, der i højere grad bygger på reserve og mobiliseringsstyrker. Finland har f. eks. Et forsvar, der koster omtrent det samme, som har en mindre fastansat, professionel kerne og en større mobiliseringsstyrke og reserve. Vi mener i Dansk Folkeparti, at det danske forsvar skal udvikles hen imod den finske model.

 

Værnepligt

 

Dansk Folkeparti ønsker betydeligt flere værnepligtige, – ca. 10.000 (imod de 4.200 vi har i dag), samtidig med at værnepligts-uddannelsen skal forlænges fra 4 måneder til 9-12 måneder.

 

Den længere uddannelse skal gøre de unge mennesker til bedre soldater og gøre det muligt, at de kan indgå i en mobiliserbar totalforsvarsstyrke. Nogle skal hjemsendes som samlede enheder og mønstres i løbet af de næste 4-5 år. Andre kan fortsætte i forsvaret og blive uddannet til fuldtidsansatte, professionelle soldater.

 

Der skal fortsat være værnepligt for mænd og frivillig værnepligt for kvinder. Og vi ønsker også værnepligt for grønlændere og færinger på lige fod med danskere.

 

Der er mange grunde til, at vi skal styrke værnepligten. Værnepligten er et godt rekrutteringsgrundlag for det danske forsvar. Samtidig er værnepligten en sund og opdragende beskæftigelse for unge mennesker, og den giver dem mulighed for at møde andre unge fra alle lag i samfundet og alle egne af landet. Værnepligten kan derfor betegnes som en effektiv integrationsmotor.

 

Den giver også almindelige mennesker indblik i hvad der sker i samfundet. Derfor er værnepligten den bedste demokratiske kontrol af et forsvar man kan have.

 

Værnepligten er dermed både god for forsvaret og for samfundet.

 

Man skal se på, om man kan give merit for dele af uddannelsen i det civile samfund, når man har gennemført en værnepligtsuddannelse.

 

Vi skal dog ikke holde på alle, der er blevet rekrutteret og har arbejdet længe i forsvaret. I dag er der mange ældre soldater i forsvaret. Og det er ikke altid hensigtsmæssigt. En måde at skabe bedre muligheder for soldater for at komme ud i det civile igen er ved at genoprette en form for civiluddannelse, så konstabler får ret til støtte til uddannelse efter en bestemt periode tjeneste i forsvaret. Man bør også i højere grad bruge korttidskontrakter.

 

I Dansk Folkeparti mener vi, at vi får mest tryghed for pengene ved at udvikle forsvaret efter disse tanker om et stærkt og fleksibelt forsvar.

 

 

 • MikeDK

  Karup er citeret for i januar at sige:

  »Jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvad det er for en konkret trussel, Rusland skulle udgøre.«
  »Rusland er militært 10-12 gange svagere end NATO, og de opruster jo ikke i voldsom grad. Faktisk sparer de to procent på det russiske forsvarsbudget til næste år. Så det ligner i hvert fald ikke et land, der er på vej ud i en ny krig«
  Kilde: https://www.information.dk/udland/2017/01/marie-krarup-kan-altsaa-faa-oeje-paa-nogen-russisk-trussel

  Hvis Rusland ikke er en fjende, men blot en misforstået stor venlig bjørn til Øst, hvad skal vi så med et territorialforsvar?

  Hvem er det Marie Krarup ser os forsvare vores territorium imod, hvis ikke Rusland?
  Sverige?
  Finland?
  Tyskland?

  Jeg ville gerne høre lidt argumentation for hvorfor vi skal have et stærkere territorialforsvar.

 • finnbjerrehave

  Danmark kan aldrig forsvares, men via Nato give igen, men historisk er Sverige Tyskland, vores venner.
  Næsten alle kaserner er nedlagt, og 4 mdr frivillig værnepligt, kan aldrig uddanne soldater, hvor alene rekrudttiden før var 6 mdr.
  Hvor er fjenden. Finn Vig

  • Jørgen F.

   “men historisk er Sverige Tyskland, vores venner.”
   Øhh – Altid nogens venner, ja – men ligefrem Danmarks venner? Næppe.

   • finnbjerrehave

    Hej Jørgen, jeg mente venner i dag, men tidligere fjender, nemlig først Sverige som indvaderede Danmark, England som terrorbombede København og tog vores flåde og sidst Tyskland som besatte Danmark fordi Sverige solgte jernmalm til Tysklands krig.
    Rusland som nutidens fjende, har aldrig invaderet Danmark, og altså historisk er vi i Nato med tidligere besættere.
    Tak for fred.Finn Vig

 • Jens Jørn Pedersen

  Når man ikke kan finde noget seriøst, så kan man jo altid lade Marie Krarup udgyde sine kvababbelser. Dansk Folkepartis fremtrædende plads i Berlingske vil på sigt betyde, at færre vil læse avisen!

 • peter kocsis

  den første betingelse for et sikkert danske forsvar er er at smide putinisten Krarup ud af forsvarsudvalget

  • Ejler larsen

   Godt brølt løve !

  • Erik M

   Jeg kan sagtens forstå Marie Krarups betragtninger omkring det danske forsvar
   og Rusland. Den holdning du kommer frem i forhold til Rusland bringer intet
   godt med sig.
   Rusland har været under sanktioner gennem årtier:
   1974-2012 Jackson-Vanik amendment
   2012 – Magnitsky Act.
   2017 A

   • Albert Nielsen

    Fortæl os, disqus_dGdBfTL0fF, hvorfor kalder du dig Erik M?
    kan du ikke bare bruge dit eget russiske navn, eller har det russiske propagandaministerium forbudt det?

    Sanktioner mod “Rusland” fra 1974 til1999 var mod den uhyrlige diktaturstat Sovjetunionen. Var du ansat i Agitprop dengang?

    Den såkaldte ‘Magnitsky Act’ var en sanktion mod det Officielle Rusland til gengæld for det ekstremt brutale mord på den russiske advokat Sergei Magnitsky, som havde efterforsket bedrageri og korruption som involverede højtstående russiske skattefolk. Denne efterforskning af kriminelle topfolk medførte, at Magnitsky blev fængslet.

    I fængslet var hans forhold så dårlige, at han udviklede galdesten, pancreatitis og cholecystitis, men alligevel blev han i månedsvis nægtet lægehjælp. Efter det meste af et år i fængslet, blev han tærsket til døde i fængslet, noget disqus_dGdBfTL0fF (hans russiske navn ukendt) har det fint med.

   • Albert Nielsen

    Lad os høre, disqus_dGdBfTL0fF, hvorfor kalder du dig Erik M?

    Kan du ikke bare bruge dit eget russiske navn, eller har det russiske propagandaministerium forbudt det?

    Sanktioner mod “Rusland” fra 1974 til1999 var mod den uhyrlige diktaturstat Sovjetunionen. Var du ansat i Agitprop dengang?

    Den såkaldte ‘Magnitsky Act’ var en sanktion mod det Officielle Rusland til gengæld for det ekstremt brutale mord på den russiske advokat Sergei Magnitsky, som havde efterforsket bedrageri og korruption som involverede højtstående russiske skattefolk. Denne efterforskning af kriminelle topfolk medførte, at Magnitsky blev fængslet.

    I fængslet var hans forhold så dårlige, at han udviklede galdesten, pancreatitis og cholecystitis, men alligevel blev han i månedsvis nægtet lægehjælp. Efter det meste af et år i fængslet, blev han tærsket til døde i fængslet, noget disqus_dGdBfTL0fF (hans russiske navn ukendt) har det fint med.

  • Erik M

   Rusland har været under sanktioner gennem årtier:
   1974-2012 Jackson-Vanik amendment
   2012- Magnitsky act.
   og er nu betydelig udvidet med act H.R. 3364.
   Der er tale handelskrig skjult som sanktioner.

 • Rap And

  DF er villige til over tid, at finde ekstra knap 18 milliarder om året til forsvaret, men som altid uden at fortælle om finansieringen. Begrundelsen for at anvende de mange penge på et stærkt forsvar er at fastholde forsvarsforbeholdet overfor EU. Der er ganske vist ingen andre lande som har planer om at opløse Nato, men den skal alligevel lige forsøges.

 • Ejler larsen

  åhhh nej, hun bruger ordet “robust”. Jeg er så træt af alt dette propaganda sprog. Gab. Lær at tale selv, så sparer vi de spindoktorere der koster OS 1 million om året. Tal som et almindeligt menneske. Der er ingen af os der går og siger “robust” på den måde du bruger det. Det er et latterligt propaganda ord…gider ikke mere politiker pis. Tal som et menneske !

 • Jørgen Villy madsen

  Vi skal ikke have et større, stærkere og mere fleksibelt forsvar af
  Danmark. Vi skal nedruste. Selvom vi fordoblede eller tredoblede vor
  destruktive kapacitet vil ingen overhovedet interessere sig for dansk
  slagkraft. Den vil stadig være helt til grin, og hvad skulle formålet så være?

  Værnepligten er ikke en forsikring mod noget som helst. Den kan højst
  tiltrække øget beskydning fra en eventuel ikke aktuel fjende. Den vil betyde,
  at søde og rare unge danske mænd og kvinder radikaliseres vedhjælp af
  kæft, trit og ensretning til at se fjender alle vegne. Resultatet bliver en
  menneskefjendsk kold kynisme.

  At uddanne militært personel i forventning om at kommende krige bliver som
  forrige århundredes krige er ren galskab. Men det er, hvad vore officerer
  kan. Hvad skulle de ellers? De kommende krige bliver en teknologiske med
  missiler og robotter. No boots on ground. Det er for gammeldags – som sværd og
  skjold og bue og pil.

  Der er stærke kræfter for hvem krig er løsningen på alle mulige problemer.
  De vil oprustning, og får de den, kræver de endnu mere oprustning. Vi har
  prøvet det før. Kan ingen huske det? Der er i nutiden brug for folk, der ikke
  tror på krig. Folk der vil nedrustning og afrustning. Vi har valget mellem
  en fred baseret på A-våben eller en fred baseret på dialog og fællesskab.

  Amerikanerne presser på for at få europæerne til at gå i krig med hinanden
  på europæisk territorium. Det er lykkedes før med stor succes for USA. Det må
  kunne gøres igen. mener amerikanerne, uden tab af amerikanske liv. Hvornår
  vrister Europa sig ud af ondskabens imperiums kvælergreb? Hvornår Europe First?

  • Albert Nielsen

   Vammelkommunisten Jørgen Silly mad-sen er igen på banen med forslag om at svække Danmark, indtil NATO ikke længere vil være med til at forsvare os mod det agressive Rusland, som allerede har overfaldet 3 svage nabostater og erobret territorium, og som senere på sommeren opmarcherer 100.000 soldater langs grænserne til europæiske nabolande.

   Hvis vi vil have NATO til at garantere vor frihed fra Jørgen Sillys diktatorhelt, Putin, må vi yde nok til, at de andre accepterer vort bidrag ud fra det ældgamle princip om, at “mange bække små gør en stor å”.

 • Benny Holm

  Kan du ikke bare melde dig ind i hjemmeværnet, så kan du lege krig der Krarup.

  • Weidekampf

   Benny! Du er vist den fortabte søn efter fodformede 60´er forældre, som aldrig har tjent DK andet end med nasseri.

 • Søren Revser

  Der er tydeligvis opstået konkurrence hos DF om hvem der kan optræde mest idiotisk. Messeshit fører stadig på point, men konkurrencen er hård.

  Vi må håbe at Dansk Folkeparti ryger under spærregrænsen ved næste valg.

 • Peter Hansen

  Dejligt, endeligt et lødigt indlæg fra den ellers Putin venlige Marie Krarup, umiddelbart er jeg ikke uenig i noget af det hun skriver her! Så kender man man DF igen.

  Ideen med værnepligt i hele riget synes også logisk i en moderne tid hvor verden bliver mindre og mindre, og lokal kendskab kan være guld værd i en krisetid, og jeg tror også det vil være sundt at “møde” hinanden internt i rigsfællesskabet på denne måde, det kan både skabe fælles forståelse og venskaber på tværs.

 • Peter Hansen

  “substantielt løft” = mindst 2% af BNP, det har vi jo sagt ja til og lovet, så hvorfor det kryptiske ordbrug?

 • Mikael

  Jeg er enig i stort set alt – også genindførelse af værnepligt. Hvorfor ikke kalde kvinder ind til session også? Vi har så travlt med at dikterer ligestilling så lad dem komme ind og få samme muligheder – evt en frivillig ordning i starten.
  Husk nu at det er generalerne der ved hvordan man føre krig. Sæt krav og forventninger og og lad dem fortælle hvad der skal til. Politikkerne har alt for travlt med at spille kloge på hvad der er godt for landet – hvis de havde ret sad vi jo ikke i den situation vi gør…

  • Jørgen Villy madsen

   Krig er alt for farlig til, at den kan overlades til generaler, som
   hellere ofrer den sidste soldat end overgiver sig. I øvrigt aner de intet
   om, hvordan en kommende krig vil forløbe. Til gengæld ved de alt om, hvordan
   alle tidligere krige skulle have været ført. En fuldstændig nytteløs viden, som
   de uhindret leverer videre til kommende generationer af hjernevaskede
   generaler.

   Det må være muligt at finde politikere, der er overbeviste om, at krig ikke
   er løsningen på alle problemer, og at oprustning og militær træning i
   kæft, trit, ensretning og radikalisering af unge danske mænd og kvinder, ikke
   løser problemer, men skaber dem.

   Efter alle de vanskeligheder vi havde i
   forrige århundrede som følge af nationalisme og militarisering tidligere, burde
   dialog og fredeligt samarbejde prioriteres højere end den evindelige: ”Hvis du
   vil fred så forbered dig på krig”. Den er for dum!

 • Poul G Jacob

  En god begyndelse, og soerg saa for at faa smidt alle dem der er saa glade og venlige mod Rusland/USSR, det har ikke forandret sig meget, kun blevet national-socialistisk frem for kommunistisk. Og glem venligst at USA vil komme jer til hjaelp, hvis I NATO lande bliver ved med kun at bruge ca. 1% af BNP paa forsvaret. Hvis I ikke har brugt mere til naeste sommer, saa kan vi forvente at Trump siger helt klart at USA ikke er bundet af Para. 5 i NATO traktaten. Danmark og de fleste i EU/Europa er nogle snyltere og totalt svage individer som kun taenker paa velfaerd og mere af samme!/PGJ

  • Jørgen Villy madsen

   USA er ondskabens imperium og truer med sine CIA-fangarme hele verden
   til underkuelse. I Europa hindres europæerne i at løse europæiske
   problemer med europæiske metoder – dvs. uden atomtrusler.

   Europa har ikke en fremtid i frihed, hvis den forbliver i den amerikanske
   atomterrors skygge. Derfor skal USA ud af Europa og Rusland have sin naturlige retmæssige plads blandt de europæiske nationer.

   Øst- og Vesteuropa skal samles om at skabe en fælles, fredelig region
   baseret på europæisk kultur og tankegang, der er så forskellig fra amerikansk,
   at USA må holdes udenfor. Nato skal erstattes af en europæisk
   forsvarsdimension.

   Europæerne skal samlet bekæmpe de fire monstre, den angloamerikanske
   militarisme, islamisk fundamentalisme, asiatisk økonomisk ekspansionisme og
   afrikansk migration. USA vil kun bekæmpe kommunisme, der ikke er en trussel – heller ikke i Europa.

   Derfor skal de 100 000 US-tropper og atomsprænghovederne, der stadig, uforståeligt befinder sig på europæisk territorium udskiftes med europæisk militært personel med loyalitet overfor Europa. Det burde være indlysende og er det for befolkningen.

   De europæiske ledere har svigtet deres opgave ved at overgive os til et
   elendigt fungerende fremmedelement – USA – for beskyttelsespenge. Det er
   tragisk og bør rettes.

   • Poul G Jacob

    Som den gode gamle kommunist De synes at vaere, ja helt iorden med mig hvis vi/USA nu endelig traekker alt vaek fra Europa, ja endog fra de arme Baltiske lande og Poland, stakler som er i foerste raekke for overtagelse af national-socialisten Putin. Historien gentager sig jo saa.
    For jer andre har vi intet til overs for saadan smaa stumpede taenkende mennesker og overlader jer helt gladeligt til Russisk diktatur, som De JVM sikkert kan nyde. God fornoejelse og godt man solgte sit sommerhus i DK til Silas.

    • Jørgen Villy madsen

     Selvom du åbenlyst er temmelig ubegavet, er jeg glad for, at du ligesom andre kalder mig kommunist. Jeg bliver rigtig stolt hver gang det sker, især når det er kloge mennesker, men du skal have tak alligevel, selvom du er, den du er.

     Alle de kommunister jeg kender er begavede, hæderlige og ærlige mennesker. Det findes ikke i USA, hvor enhver form for menneskelighed og hæderlighed for længst er udryddet.

     Præsident Trump er en fornem repræsentant for alt, hvad jeg bekæmper. Europa må rive båndene til USA over, hvis vi ikke skal ende i den samme syge sump.

     Det er på høje tid, at vi sætter “Europa First”, hvis vi vil bevare europæisk kultur og civilisation. Jeg er glad for, at du holder dig fra Danmark. Det betyder en europafjende mindre. Vi har nok.

     • Poul G Jacob

      Ja hvis man ikke kan sige andet end det Du udbreder ovenstaaende, ja saa er vi jo nede der hvor der ikke er lys eller frihed. Gud bevare Danmark mod mennesker som Dem og andre ligestillede. Og lad os i USA traekke os hjem og lade jer sejle i egen soe. Og et Europa First med alle de muslimske immigranter, ja lad os se hvor godt det gaar. Held og lykke med.

 • Jens Jørn Pedersen

  Skal vi fortsat døjes med russerpartiet?

 • gert Seehofer

  Vi skal have et effektivt forsvar, vi har p.t. 800 !! soldater

  https://www.youtube.com/watch?v=jwL0b6AKnKs

 • Patek Castelli

  “Det kræver, at vi øver på en anden måde, at vi opretter en reserve og mobiliseringsstyrker, samt at vi indkøber materiel rettet imod opgaven, – det drejer sig om luftforsvar, panserværn, ubåde og udstyr til at opdage ubåde og bekæmpe dem. Vores fregatterne bør også udrustes til områdeforsvar og evt. missiler. Ligeså skal vi have og materiel til mineudlægning i egne farvande. Og så skal vi ruste os til de nye cyber-udfordringer ved bl.a. at deltage i NATO´s cybercenter i Tallin”

  Alt dette for at Danmark kan forsvare sig. Men gad vide hvem der i Krarups optik er ‘fjenden’, som nødvendiggør denne oprustning? Og et cybercenter i Tallin får til og med Krarups fulde opbakning.

  Opfordringen lyder hermed at bekende kulør. Hvilken side står du på? Du er dybt usammenhængende og forvirrende at forholde sig til prorussiske udmeldelser den ene dag og dernæst Pro-NATO holdninger den anden dag.