Vi skylder danske soldater at lære af Afghanistan

Kaptajn Mads Silberg foreslår i dagens Information en undersøgelse af indsatsen i Afghanistan. Han siger: ”Jeg vil gerne have, at politikerne forstår, hvor alvorligt det er at sende unge soldater i krig, og at de tager ved lære af det. Der er så mange af mine kolleger, der har fået fysiske og psykiske men af det, de har været med til, men det virker som om, politikerne ikke fatter konsekvenserne.”

Det er jeg helt enig i. Men det er et meget følsomt område, hvilket jeg selv erfarede sidste sommer, da jeg kom med et lignende forslag. Uanset hvor meget jeg understregede, at forslaget bundede i respekt for danske soldater og danske liv, blev jeg angrebet hårdt og skudt mange holdninger i skoene, som jeg ikke havde.

Jeg er derfor glad for, at både Konservative og Enhedslisten nu lægger op til en undersøgelse af Afghanistan-indsatsen. Jo bredere politisk enighed, der er om en sådan undersøgelse, desto mindre polemik og mere læring kan vi drage ud af den.

Jeg ser frem til, at vi sætter os i forligskredsen og bliver enige om, hvilken form undersøgelsen og læreprocessen skal have. Det er vigtigt. Både for danske soldater, for udenlandske civile og kampen for fred, demokrati og menneskerettigheder i hele verden.