Vil Frederiksberg virkelig være som København?

 

 

 

Frederiksberg har i 108 år været styret af borgerlige kræfter. Vi føler os lidt som en borgerlig smørklat midt i den røde københavnergrød, der omringer os. Radikale Venstre på Frederiksberg har desværre skiftet side fra blå til rød fløj efter næsten 25 års samarbejde med os borgerlige og liberale. Måske er deres logik, at de ved at true med et lokalt systemskifte kan standse vælgerblødningen til Alternativet.

 

Jeg håber dog, at borgerne vil være lige så skeptiske over for Det Radikale Venstres eksperimenter, som jeg. Man kan med fordel tage de komparative briller på og nøgternt sammenligne de politiske resultater på det borgerligt/liberale Frederiksberg og i det socialistiske København.

 

Hvad lokker ved Københavns kommune?

For hvad er det i virkeligheden, de Radikale synes, er så inspirerende ved den røde, politiske situation i København?

Er det fordi København årligt bruger 7.519 kr. pr. indbygger på udgifter til administration og ledelse, mens tallet på Frederiksberg er 5.421 kr. pr. indbygger? Det tror jeg ikke.

Jeg tror heller ikke, at det har noget at gøre med integrationspolitikken, eftersom der er langt færre problemer med kriminalitet, bandekrig og radikalisering på Frederiksberg end i København, bl.a. pga. vores effektive indsats med blandede boligområder og skoler.

Det er heller ikke mit indtryk, at erhvervslivet føler sig værdsat af den politiske styring i København. København var i 2016 placeret på en 95. plads på DI’s rangliste over kommunernes grad af erhvervsvenlighed, mens Frederiksberg indtog en betragteligt bedre placering.

Alle ovenstående pointer skal i øvrigt ses i lyset af, at Frederiksbergs kommuneskat er 22,9 pct., mens Københavns kommuneskat ligger på 24,7 (Indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunes beskatningsgrundlag). Højere skatter har altså heller ikke vist sig at være løsningen på Københavns problemer.

Hvordan bruges pengene?

Måske man i stedet skulle fokusere mere på, hvordan borgernes penge forvaltes af kommunen. Det er eksempelvis ikke nødvendigt for en kommune at bruge skattekroner på selvlysende bænke i millionklassen, på integrationsprojekter, der ikke virker, for slet ikke at nævne FrøLab, hvor man som borger i byen kan komme og bytte frø!

Vil Frederiksberg virkelig være som København? Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at København var lidt mere som Frederiksberg. Ikke den anden vej rundt. Det vigtigste for mig er dog, at den borgerlige smørklat i den røde grød ikke må smelte d. 21. november!