Vores Europa er et nyt Europa

De europæiske stats- og regeringschefer diskuterer Europas fremtid i den estiske hovedstad Tallinn i dag. Indenfor den seneste uge har Theresa May holdt en vigtig tale om det forestående brexit i Firenze, tyskerne har genvalgt Angela Merkel for en fjerde periode. Og senest har den franske præsident Emmanuel Macron, præcis som han har lovet, fremlagt sine visioner for Europas udvikling henover de kommende godt 10 år.

Europa har brug for at blive gået efter i sømmene og for at blive udviklet, så samarbejdet kan levere de svar og løsninger, som tiden store og grænseoverskridende problemstillinger fordrer. Flygtninge, økonomi, klima, terror. Vi kan ikke selv, vi er stærkere sammen.

For Macron er et stærkt Europa det bedste forsvar for den franske republik. Det vandt han et valg på, og det vil han udvikle Europa på.

Det er i Danmarks interesse at gå med ham. Ikke hele vejen, men i lange stræk. Ikke alle Macrons visioner har gang på jord, men at han vitterlig vil Europa og medlemsstaternes bedste, det kan der ikke være to meninger om.

Lars Løkke Rasmussen sidder med ved bordet i dag. Han har på forhånd meddelt, at han ikke er interesseret i Macrons visioner og fællesskabets udvikling. Løkke vil dog rigtig gerne have europæiske løsninger på de grænseoverskridende problemer.

Lad os holde ham fast på det. Lad os holde Løkke fast på, at de på de store områder kræver mere og tættere samarbejde. At vi deler mere med hinanden.

Det skal vi ikke være bange for, og det skal statsministeren heller ikke, selv om populisterne i Dansk Folkeparti vil skrige og skråle pressen fuld af lufttomme floskler om mere Danmark og mindre EU. Det handler i virkeligheden om hverken eller, det handler om at tage ansvar for de problemer, som vi har i EU og i resten af verden. Selvfølgelig skal vi det, det er det, vi gør.

Ønskelisten

Det ærgrer mig at Løkke ikke har kvitteret for Macrons håndsrækning og store forarbejde. Det sidste ord om Europas fremtid bliver selvsagt ikke udtalt i Tallinn i dag. Snarere bliver der indledt en ny og interessant samtale, som er så meget mere demokratisk og i øjenhøjde med europæerne end nogensinde før.

Som Macrons har foreslået i bogen ”Revolution”:

”Jeg foreslår, at vi lancerer demokratiske konventer i hele EU lige efter det tyske valg i 2017. Der vil så i hvert medlemsland under åbne forhold, som regeringerne og de lokale myndigheder er med til at beslutte blive organiseret europæisk debat om indholdet af EU’s handleplan om den politik unionen fører og om de prioriteter, den bør have. Med udgangspunkt i disse konventer skal regeringerne udarbejde en kort køreplan, der indeholder enkelte fælles udfordringer og præcise tiltag, og som fastsætter prioriteterne i EU’s indsats samt tidsplanen for deres iværksættelse i løbet af de kommende 5-10 år. Hver medlemsland skal derefter godkende dette projekt for Europa i overensstemmelse med egne demokratiske traditioner… Når et medlems­land stemmer imod et nyt projekt, vil det ikke kunne blokere alle de andre. Det vil bare ikke kunne slutte sig til dem. Det vil ganske vist gøre EU mere differentieret, men det er i forvejen differentieret. Fremover vil det så bare være det, mens det bevæger sig fremad i stedet for i kraft af en lang række små tilbageskridt”. (s. 225-27 – Macron: Revolution)

Den samtale skal vi også føre i Danmark. Vi skal finde en model for at afholde vores egne konventer, som sikrer en løbende og involverende samtale om Europas fremtid.

Der er endnu ikke tilgået et svar på Macrons visioner fra København til Paris. Så mens vi venter på at den danske regering melder sig ind i dialogen, har jeg tilladt mig at svare direkte på Macrons franske ønskeliste til Europa:

Sikkerhed:

Ønsker en fælleseuropæisk udrykningsstyrke og et fælles forsvarsbudget i begyndelsen af næste årti.

Ja, vi kan få mere forsvar for pengene ved at gå sammen. Det vil spare ressourcer, øge kvalitet og agilitet ift. fælles indsatser.

Ønsker gradvist at indføre et fælles grænsepoliti.

Ja, vi skal udføre kontrol og myndighed ved de grænser, hvor det batter, nemlig Europas ydre. Danmark bør bidrage.

Ønsker et fælleseuropæisk asylkontor.

Ja, asylbehandling skal foregå allerede før Middelhavet.

Ønsker en fælleseuropæisk anti-terror anklagemyndighed.

Ja, vi ønsker det tættest mulige samarbejde om alt, der hidrører terror, det gælder også ift. efterretningstjenesterne.

Økonomi:

Ønsker et fælles budget, en fælles finansminister og et fælles parlament for eurozonen.

TJA-BUM. Giver mening at landene får en mulighed for at agere, håndtere kommende kriser, polstre sig.

Ønsker at indføre en europæisk minimumsløn.

Nej, vi skal snarere inspirere med den danske model uden politisk indblanding. Vi ved jo alle sammen, at det i givet fald aldrig vil være den danske stats, der ville blive gældende.

Ønsker et interval for, hvor høj og hvor lav selskabsskatten i et EU-land må være.

Ja, det skal være slut med den aggressive skattetænkning og planlægning, som er resultatet af de ekstreme forskelle på satser i EU.

Ønsker at indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner, der skal gå til udviklingsbistand.

Nej. En skat på finansielle transaktioner skal være global, ellers giver det ubalancer.

Ønsker skat på carbon-udledning.

Ja, vi skal beskatte det, vi vil have mindre af og lette skatten på det, vi vil have mere af.

Ønsker at digitale giganter som Google og Facebook beskattes på baggrund af deres indtægt i hvert land.

Ja, et klart JA. Det handler om retfærdighed og om, at vi ikke belønner skattespekulation.

Kultur, uddannelse m.m.:

Ønsker at halvdelen af hver årgang skal bruge mindst seks måneder i et andet EU land. Derfor vil han forbedre Erasmus-systemet og grundlægge EU-Universiteter.

Ja, helt klart. Det er allerede noget, som Syddansk Universitet har fokus på.

Ønsker et ”Agency for Innovation”, der skal finansiere forskellig forskning.

Principielt ja, forskning og innovation er det, vi skal leve af i morgen. Men vi er nødt til at stille ultraskarpt på; hvad, hvordan og hvorledes.

Democratic Conventions. Nationale og lokale debatter vil blive arrangeret i 2018 i alle EU lande, så borgerne kan være med til at debattere EU’s fremtid.

Ja, vi skal finde en dansk model for det. Samtalen om EU skal være fortløbende, ikke bare noget vi tager op i valgår.

Klima, energi m.m.

Ønsker bedre sammenkobling infrastruktur for energi imellem medlemsstaterne.

Ja, i dag findes der flaskehalsproblematikker, som vi blandt andet lider under i Danmark. Vi skal kunne sælge vores grønne energi til dem, der vil betale for det.

Ønsker mere støtte til grønne biler/transportmidler.

Ja, vi er nødt til at skubbe på den grønne transport. Se bare på det katastrofale salg – eller rettere mangel på samme – af elbiler i Danmark.

Ønsker en ny fødevare- og landbrugspolitik og fælleseuropæisk kontrolenhed.

Det lyder godt, men hvad betyder det konkret. Men vi har helt klart brug for at opdatere vores fødevare- og landbrugspolitik.

Andet:

Ønsker tværnationale partier til næste Europa Parlaments valg.

Det er en meget ideologisk og på sin vis sympatisk tanke, men jeg ser ikke nogen stor fælleseuropæisk offentlighed for mig.

Ønsker at skære antallet af EU-kommissærer til 15.

Jeg er enig. Der er simpelthen ikke ressortområder nok til alle de mange kommissærer. Men det bliver en hård kamp at nå dertil, men den skal bestemt kæmpes.

Ønsker at EU på sigt kan udvides, så landene i Vestbalkan kan blive medlemmer.

Ja, vi skal være med til at løfte mulighederne for udvikling og fremdrift for vores nærmeste naboer og invitere dem helt ind i familien.