Vores Europa er et nyt Europa

De europæiske stats- og regeringschefer diskuterer Europas fremtid i den estiske hovedstad Tallinn i dag. Indenfor den seneste uge har Theresa May holdt en vigtig tale om det forestående brexit i Firenze, tyskerne har genvalgt Angela Merkel for en fjerde periode. Og senest har den franske præsident Emmanuel Macron, præcis som han har lovet, fremlagt sine visioner for Europas udvikling henover de kommende godt 10 år.

Europa har brug for at blive gået efter i sømmene og for at blive udviklet, så samarbejdet kan levere de svar og løsninger, som tiden store og grænseoverskridende problemstillinger fordrer. Flygtninge, økonomi, klima, terror. Vi kan ikke selv, vi er stærkere sammen.

For Macron er et stærkt Europa det bedste forsvar for den franske republik. Det vandt han et valg på, og det vil han udvikle Europa på.

Det er i Danmarks interesse at gå med ham. Ikke hele vejen, men i lange stræk. Ikke alle Macrons visioner har gang på jord, men at han vitterlig vil Europa og medlemsstaternes bedste, det kan der ikke være to meninger om.

Lars Løkke Rasmussen sidder med ved bordet i dag. Han har på forhånd meddelt, at han ikke er interesseret i Macrons visioner og fællesskabets udvikling. Løkke vil dog rigtig gerne have europæiske løsninger på de grænseoverskridende problemer.

Lad os holde ham fast på det. Lad os holde Løkke fast på, at de på de store områder kræver mere og tættere samarbejde. At vi deler mere med hinanden.

Det skal vi ikke være bange for, og det skal statsministeren heller ikke, selv om populisterne i Dansk Folkeparti vil skrige og skråle pressen fuld af lufttomme floskler om mere Danmark og mindre EU. Det handler i virkeligheden om hverken eller, det handler om at tage ansvar for de problemer, som vi har i EU og i resten af verden. Selvfølgelig skal vi det, det er det, vi gør.

Ønskelisten

Det ærgrer mig at Løkke ikke har kvitteret for Macrons håndsrækning og store forarbejde. Det sidste ord om Europas fremtid bliver selvsagt ikke udtalt i Tallinn i dag. Snarere bliver der indledt en ny og interessant samtale, som er så meget mere demokratisk og i øjenhøjde med europæerne end nogensinde før.

Som Macrons har foreslået i bogen ”Revolution”:

”Jeg foreslår, at vi lancerer demokratiske konventer i hele EU lige efter det tyske valg i 2017. Der vil så i hvert medlemsland under åbne forhold, som regeringerne og de lokale myndigheder er med til at beslutte blive organiseret europæisk debat om indholdet af EU’s handleplan om den politik unionen fører og om de prioriteter, den bør have. Med udgangspunkt i disse konventer skal regeringerne udarbejde en kort køreplan, der indeholder enkelte fælles udfordringer og præcise tiltag, og som fastsætter prioriteterne i EU’s indsats samt tidsplanen for deres iværksættelse i løbet af de kommende 5-10 år. Hver medlemsland skal derefter godkende dette projekt for Europa i overensstemmelse med egne demokratiske traditioner… Når et medlems­land stemmer imod et nyt projekt, vil det ikke kunne blokere alle de andre. Det vil bare ikke kunne slutte sig til dem. Det vil ganske vist gøre EU mere differentieret, men det er i forvejen differentieret. Fremover vil det så bare være det, mens det bevæger sig fremad i stedet for i kraft af en lang række små tilbageskridt”. (s. 225-27 – Macron: Revolution)

Den samtale skal vi også føre i Danmark. Vi skal finde en model for at afholde vores egne konventer, som sikrer en løbende og involverende samtale om Europas fremtid.

Der er endnu ikke tilgået et svar på Macrons visioner fra København til Paris. Så mens vi venter på at den danske regering melder sig ind i dialogen, har jeg tilladt mig at svare direkte på Macrons franske ønskeliste til Europa:

Sikkerhed:

Ønsker en fælleseuropæisk udrykningsstyrke og et fælles forsvarsbudget i begyndelsen af næste årti.

Ja, vi kan få mere forsvar for pengene ved at gå sammen. Det vil spare ressourcer, øge kvalitet og agilitet ift. fælles indsatser.

Ønsker gradvist at indføre et fælles grænsepoliti.

Ja, vi skal udføre kontrol og myndighed ved de grænser, hvor det batter, nemlig Europas ydre. Danmark bør bidrage.

Ønsker et fælleseuropæisk asylkontor.

Ja, asylbehandling skal foregå allerede før Middelhavet.

Ønsker en fælleseuropæisk anti-terror anklagemyndighed.

Ja, vi ønsker det tættest mulige samarbejde om alt, der hidrører terror, det gælder også ift. efterretningstjenesterne.

Økonomi:

Ønsker et fælles budget, en fælles finansminister og et fælles parlament for eurozonen.

TJA-BUM. Giver mening at landene får en mulighed for at agere, håndtere kommende kriser, polstre sig.

Ønsker at indføre en europæisk minimumsløn.

Nej, vi skal snarere inspirere med den danske model uden politisk indblanding. Vi ved jo alle sammen, at det i givet fald aldrig vil være den danske stats, der ville blive gældende.

Ønsker et interval for, hvor høj og hvor lav selskabsskatten i et EU-land må være.

Ja, det skal være slut med den aggressive skattetænkning og planlægning, som er resultatet af de ekstreme forskelle på satser i EU.

Ønsker at indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner, der skal gå til udviklingsbistand.

Nej. En skat på finansielle transaktioner skal være global, ellers giver det ubalancer.

Ønsker skat på carbon-udledning.

Ja, vi skal beskatte det, vi vil have mindre af og lette skatten på det, vi vil have mere af.

Ønsker at digitale giganter som Google og Facebook beskattes på baggrund af deres indtægt i hvert land.

Ja, et klart JA. Det handler om retfærdighed og om, at vi ikke belønner skattespekulation.

Kultur, uddannelse m.m.:

Ønsker at halvdelen af hver årgang skal bruge mindst seks måneder i et andet EU land. Derfor vil han forbedre Erasmus-systemet og grundlægge EU-Universiteter.

Ja, helt klart. Det er allerede noget, som Syddansk Universitet har fokus på.

Ønsker et ”Agency for Innovation”, der skal finansiere forskellig forskning.

Principielt ja, forskning og innovation er det, vi skal leve af i morgen. Men vi er nødt til at stille ultraskarpt på; hvad, hvordan og hvorledes.

Democratic Conventions. Nationale og lokale debatter vil blive arrangeret i 2018 i alle EU lande, så borgerne kan være med til at debattere EU’s fremtid.

Ja, vi skal finde en dansk model for det. Samtalen om EU skal være fortløbende, ikke bare noget vi tager op i valgår.

Klima, energi m.m.

Ønsker bedre sammenkobling infrastruktur for energi imellem medlemsstaterne.

Ja, i dag findes der flaskehalsproblematikker, som vi blandt andet lider under i Danmark. Vi skal kunne sælge vores grønne energi til dem, der vil betale for det.

Ønsker mere støtte til grønne biler/transportmidler.

Ja, vi er nødt til at skubbe på den grønne transport. Se bare på det katastrofale salg – eller rettere mangel på samme – af elbiler i Danmark.

Ønsker en ny fødevare- og landbrugspolitik og fælleseuropæisk kontrolenhed.

Det lyder godt, men hvad betyder det konkret. Men vi har helt klart brug for at opdatere vores fødevare- og landbrugspolitik.

Andet:

Ønsker tværnationale partier til næste Europa Parlaments valg.

Det er en meget ideologisk og på sin vis sympatisk tanke, men jeg ser ikke nogen stor fælleseuropæisk offentlighed for mig.

Ønsker at skære antallet af EU-kommissærer til 15.

Jeg er enig. Der er simpelthen ikke ressortområder nok til alle de mange kommissærer. Men det bliver en hård kamp at nå dertil, men den skal bestemt kæmpes.

Ønsker at EU på sigt kan udvides, så landene i Vestbalkan kan blive medlemmer.

Ja, vi skal være med til at løfte mulighederne for udvikling og fremdrift for vores nærmeste naboer og invitere dem helt ind i familien.

 

 

 • NielsOhlsen

  Som Løkke slog fast i går:

  Det, der skal til nu er ikke flere EU-beføjelser eller ministre.

  Ej heller skal vi implementere Macron vådd drøm: Overførsel af subventionsbeløb fra Nordeuropa til Sydeuropa, inklusive sit eget fallitbo.

  Det, der mangler er, at EU implementerer befolkningernes ønsker:

  Få styr på migrationen, få sikret EU’s ydre grænser, få lukket ned for den muslimske terrorisme.

  Derudover kan EU jo officielt udtale, at de migranter som kommer hertil har pligt til at integrere sig.

  Ellers har de pågældende lande både ret og pligt til at sende migranterne/’flygtningerne’ hjem igen.

  Hvilket de selvfølgelig – uanset hvad – skal, i det øjeblik deres hjemlande erkæres sikre at færdes i.

 • delta6gruppen

  De radikale … en skør sekt !

  HELT uden for virkelighed , De “DEN SKØRE SEKT” har set for mange Disney film.

  De tror stadig på ALLE dyr mødes om natten , og leger sammen.

  Spændende det projekt, B” har sammen med SJW og alle andre RADIKALE TOSSER, for at drive EU I KRIG
  for 1 uge siden 400.000 + visninger
  Ak ja FB TW YT osv. …………………………

  PEPE WILL RULE !

  Det er en TABER sag.

  FOLKET VÅGNER , vi skal have HJEMSENDELSER !

  Vi har 900.000.000 nye medlemmer på 3 mdr. !

  NU KOMMER VI !
  https://www.youtube.com/watch?v=HmG1-gPpxnE

  Det er ikke længere HIPT at være kommunist !

  Ja din snothvalp, slet folkets ytringer…. VI KOMMER !

  https://www.youtube.com/watch?v=kqybsUqkOWs

 • delta6gruppen

  “sekten” er SYGELIGT misundelig på DF

  Det er nye tider uden for jeres OS I KBH. !

  https://www.youtube.com/watch?v=rPXI6tA31yI

 • ragnar ravn

  EU er et dybt udemokratisk og autoritært projekt, der handler om magtopkoncentration og fratagelse af sammenhængende og homogene befolkningers ret til selvbestemmelse. Altså oliarkt diktatur, styret af en kriminel trilogue der forhindrer ramte borgere i at påvirke lovforslag. Dertil kommer at grundloven pervereres og at folketinget er grundlovsbrydere der tvinger ateister og polyteister til at betale til skoler der lærer børn ord om hvordan virkeligheden uden vantro skal se lyset. Islam er krænkende og hadefuld overfor anderledes troende, endda ikke blot i ord men de vold DrAB og ord på anderledes tænkende. Måske EU er så glad for islam fordi de begge anser demokrati for deres fjende. De hjælper hinanden med at ødelægge det folkeligt funderede demokrati for deres løgn og korruption og uduelighed. Destruer EU og straf enhver forbrydelse fra dets og dets medarbejderes side. EU er Europas fjende der skaber had og borgerkrig. Føj, stop al indvandring og smid alle der spytter forkert ud af landet. Slut med tolerance og fre m benhårde krav til assimilation og nul overførsel til udemokrater.

 • Peder Kruse

  Jeg synes dine bemærkninger til Makronens forslag illustrerer på fornemste vis, hvorfor drømmen om et føderalt Europa er netop det – en drøm. Du er enig med Makronen i de fleste punkter, men ikke alle. Mange danske borgere er uenige i de fleste punkter. Vi har alle en ide om, hvordan politikken skal udformes for at få et Europa efter vore vidt forskellige ønsker. Fremtiden i Europa afgøres på den måde af simple tilfældigheder som f.eks. størrelsen af AfD efter det tyske valg. Hvis de heller ikke var kommet over spærregrænsen denne gang, var der redt op til et stormskridt mod en mere centralistisk union og deraf følgende svagere nationalstater. De to scenarier ville udvikle sig eksponentielt i forskellige retninger over kort tid, afhængigt af et enkelt terningkast. Teorien om et fremtidigt Europa baseres således i kaos-teorierne, og det virker ikke betryggende for vore efterkommere.

  Et Europa med suveræne stater vil have den fordel, at vi her i Danmark kunne skeje ud i en kort periode, men så snart vi indser, at andre nationer klarer sig bedre end os, kunne vi skifte kurs. Som skræk-eksempel kan jeg nævne Euroen. Hvis den kunne opløses med et knips fra i dag til i morgen, ville det være ønskeligt for de fleste euro-medlemmer på nær Tyskland, som længe har skummet fløden på bekostning af Sydeuropa. Et fejlskud som er meget kompliceret at ugøre.

  Det handler ikke om at gemme sig bag nationale grænser og være os selv nok. Hvorfor skulle vi ikke kunne samarbejde på tværs af nationer, som vi jo altid har gjort tidligere. Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre uden vi eksporterer magten ud i Europa til, i praksis, ganske få individer, som teoretisk kunne være alkoholikere og skattesvindlere eller måske endda begge dele ?

  • NielsOhlsen

   Ja, eller hypotetisk set hyklere, der efter at have kritiseret bankverdenen for dens rolle i finanskrisen selv tog job hos Goldman Sachs.

  • Peter Jensen

   Det er lige netop det jeg altid har hævdet. Ingen ved hvilken politik der er den rigtige, derfor skal man heller ikke føre fælles politik for 500 millioner mennesker. I stedet skal vi have konstruktiv konkurrence landene imellem og grænser imellem til at beskytte disse landes politik.

 • ragnar ravn

  “Den som tier samtykker” Hvad så Morten, Spanien udviser sand fascistisk adfærd og I politikere holder bare kæft !

  Det går ikke væk Morten. Vi hader EU og ender alle Catalanere og Briters sko med en udemokratisk fascistisk EU, der misbruger sit nye militær til at tryne lande der ikke vil koloniseres eller annekteres af udefra kommnde og selvhadende 5.kolonne politkere der i et repræsentativt demokrati slipper væk med bedrag med hjælp fra milliardær ejede medier der alle som et undertrykker og latterliggør reel opposition baseret på demokratisk kærlighed, fremfor totalitær magt fra en forræderisk korrupt “elite”

  Historien ville dømme dig og dine medskyldige i historiens største forbrydelse set i forhold til folkeretten og almindelig sund fornuft.

  I når ikke i mål i tide med jeres lorteprojekt, skabt af drømmere og fantaster i foragt for anstændighed og sandhed.

  “Unionen er stendød” Dansk statsminister før et EF valg. Løgn og bedrag.

  Tænk, at de radikale hader demokrati så meget !

 • Palle Andersen

  Nej tak.
  Jeg tror vi er flere, der IKKE ønsker et Neuropa. (Det har været prøvet.)
  Så længe EU ikke kan levere på selv de mest basale parametre, (bla. ulovlig indvandring)
  står vi os langt bedre ved, at sørge for den danske befolknings ve og vel først (herunder grænsekontrol).
  Samhandel uden restriktioner er naturligvis et gode. Lige så fri bevægelighed – dog uden at blive malket økonomisk.

 • Peter Jensen

  Jeg ønsker på ingen måde, at blande mig i hvad der skal ske andre steder i Europa, og Europa/EU skal ligeledes ikke blande sig i Danmark. Det, der skubber Europa fremad, er den konstruktive konkurrence landene imellem. Det betyder, at grænser skal være tilladt, og påtvungen fri bevægelighed for arbejdskraft er ikke acceptabelt, blot for at nævne nogle ting. For at et lokalsamfund skal kunne klare sig, må det have maksimal frihed til at løse sine problemer, og det må have lov til at sætte grænser for at beskytte sine velerhvervet værdier/velstand.