Vores kamp mod terror skal forstærkes

Nu skal vi i gang med at diskutere og udvikle det længe ventede sikkerhedsudspil, som EU’s sikkerhedskommissær Julian King lancerede i år i Bruxelles.

Vi har brug for et endnu mere sikkert Europa. Og med al respekt, så er løsningen altså ikke en hvid grænsebom og en hjemmeværnssoldat ved Kruså. Det er stilbilledet af den falske sikkerhed, som de politiske opportunisters foregøgler befolkningen. Det er ikke tryghed med livrem og seler.

Det er beklageligt, at vi er nået der til, at vi er nødt til at sætte alle fælles kræfter ind imod terror og ondsindede angreb i vores egne, europæiske baghaver. At vi er kommet dertil, hvor 5.000 af vores egne europæiske unge er taget til Syrien for at kæmpe for alt det modsatte af det vi tror på, nemlig frihed, lighed og broderskab. Hvor vi er nødt til at tage vores forholdsregler, når de overlevende og deres ægtefæller og børn forsøger at vende hjem og fortsætte deres liv her hos os.

Der er ingen lette løsninger. Terror, vold og ondskab er ikke et produkt af én bestemt religion, politisk overbevisning eller etnisk oprindelse. Det kan komme fra hvem som helst og fra hvor som helst.

EU er det bedste eksempel på, at samarbejde skaber fred. Det samme gælder omkring bekæmpelse af terror. Vi skal sætte ind fællesskab for at forhindre flere angreb i Europa.

Jeg er medlem af Europa Parlamentets nye og særlige terrorudvalg. For mig er der ingen tvivl om, at EU skal spille en stor og stærk rolle i den europæiske sikkerhedspolitik. Og derfor kommer Kommissionens udspil til, hvordan vi bekæmper terror på europæisk grund ikke et sekund for tidligt.

Udspillet indeholder mange fornuftige idéer. En styrket indsats mod radikalisering og begrænsning af potentielle terroristers adgang til informationer og sprængfarlige kemikalier. En øget indsats for at bekæmpe terror ved at sætte ind uden for EU’s ydre grænser. For blot at nævne et par.

Et tredje og lavpraktisk punkt i Kommissionens udspil er øget fokus på at beskytte det offentlige rum i medlemsstaterne, bl.a. ved hjælp af såkaldt diskret designede sikkerhedsforanstaltninger. Det er vigtigt.

Selv føler jeg mig hverken mere tryg eller sikker, når der står skarpt bevæbnede vagter foran Synagogen i København eller når militæret patruljerer i gaderne i Bruxelles og Paris. Faktisk tværtimod.

Kommissionen har lavet et godt forarbejde. Julian King har spillet bolden videre til Europa Parlamentet, til os i terrorudvalget og til medlemsstaterne. Vi skal levere, andet er der ikke at sige til det. Vi skal simpelthen levere tryghed og sikkerhed til Europas 500 mio. borgere.